Lyssna på sidan Lyssna

Skolsköterska

skadad nalle

Skolhälsovården är elevhälsans medicinska insats. Arbetet fokuserar främst på förebyggande och hälsofrämjande insatser för att bevara och förbättra själslig och kroppslig hälsa. Vi utför enklare sjukvårdsinsatser. Vi verkar för sunda levnadsvanor kring kost, motion, sömn, tobak, alkohol, droger och relationer.

Skolhälsovården arbetar tillsammans med elevhälsans övriga professioner i elevhälsoteam för att eleverna ska nå läroplanernas mål i skolan. Vi medverkar till att eleverna ska få en god lärmiljö.

Hälsosamtal med elever

Skolhälsovården träffar eleverna genom hälsosamtal i förskoleklass, i grundskolans årskurs 4, årskurs 7 och i årskurs 1 på gymnasiet.

Vi erbjuder vaccinationer enligt vårt svenska vaccinationsprogram.

Vi har öppen mottagning, men tiderna varierar utifrån hur många skolor varje skolsköterska ansvarar för.

Träffa skolläkare?

Finns det behov att träffa skolläkare så bokas det besöket via skolsköterskan på den skola där eleven går.