Lyssna på sidan Lyssna

Skolpsykolog

Kritor

Centrala elevhälsans skolpsykolog jobbar på uppdrag av rektor med fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete på organisations-, grupp- och individnivå.

Skolpsykologens arbete inriktas på att stödja det pedagogiska arbetet med det psykologiska perspektivet.

Skolpsykologens arbetsuppgifter är:

  • Konsultation och handledning till skolpersonal och rektor
  • Deltagande i elevhälsoteam på grundskola och gymnasium
  • Utbildningsinsatser och föreläsningar
  • Psykologutredning när rektor har frågställning kring skolform