Lyssna på sidan Lyssna

Skolkurator

Flera barn skrattar

Centrala elevhälsans skolkuratorer arbetar på uppdrag av rektor med fokus på hälsofrämjande och förebyggande arbete på organisations- grupp- och individnivå. Skolkuratorerna är uppdelad på olika skolor och ingår i skolornas lokala elevhälsoteam.

Skolkuratorernas arbete inriktas på att stödja det pedagogiska arbetet med det sociala perspektivet.

Ibland kan livet vara jobbigt och man kan behöva hjälp. Ett samtal med kurator kan vara ett sätt som hjälper dig att komma vidare. Du når din skolkurator genom att ta kontakt själv eller be din lärare/mentor/rektor om hjälp.

Oro för ditt barn?

Du som vårdnadshavare kan också ta kontakt med skolans kurator om du känner oro kring ditt barn. För de yngre barnen arbetar vi mest genom vårdnadshavare och personal för att på så sätt indirekt hjälpa barnet. Vid behov hjälper vi dig vidare till rätt myndighet eller person.

Exempel på skolkuratorns arbetsuppgifter:

  • Främja elevens delaktighet och möjlighet att komma till tals
  • Stöd-, motivation- och krissamtal enskilt och i grupp
  • Observationer, kartläggningar och utredningar
  • Samverkan och samarbete med samhällets övriga resurser och myndigheter