Lyssna på sidan Lyssna

Ordningsregler - Allmänna ordningsföreskrifter

För att skapa en trevlig och säker miljö i Sollefteå kommun så har kommunfullmäktige antagit ett antal ordningsföreskrifter. Ordningsföreskrifterna antogs 2006 och berör allmänna platser som bland annat torg, parker och badplatser.

De allmänna föreskrifterna gäller ut över det som står i Ordningslagen kapitel 3 "Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats".

Offentliga platser

Föreskrifterna ska tillämpas på alla offentliga platser inom Sollefteå kommun om inte annat anges. Vad som anses vara en offentlig plats hittar du i Ordningslagen (kapitel 1, §2, första stycket). Exempel på offentlig plats är anläggningar för lek, idrott, camping/friluftsliv, badplatser, järnvägsområden och begravningsplatser.

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för användning av offentlig plats eller område som kommunen jämställt med sådan plats.

Paragrafer i ”Allmänna ordningsföreskrifter”

 • §4 Lastning av varor med mera
 • §5 Schaktning, grävning med mera
 • §6 Störande buller
 • §7 Containrar
 • §8 Markiser, flaggor och skyltar
 • §9 Affischering
 • §10 Högtalarutsändning
 • §11 Insamling av pengar
 • §12 Förtäring av alkohol
 • §13 Ambulerande försäljning
 • §14 Camping
 • §15 Badförbud
 • §16-18 Hundar
 • §19 Katter
 • §20 Ridning och löpning
 • §21 Fordonstrafik vid idrottsplatser

Även torghandel regleras i ”Allmänna ordningsföreskrifter”.