Lyssna på sidan Lyssna

Anslagstavla

anslagstavla

Det här är Sollefteå kommuns anslagstavla där vi publicerar kallelser, kungörelser med mera. Här kan du även ta del av kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och nämndernas kallelser och protokoll.

Bakgrund

Från och med den 1 januari 2018 finns Sollefteå kommuns officiella anslagstavla enbart på solleftea.se. Den ersätter den tidigare anslagstavlan som suttit uppe i kommunhusets entré.

  • Kungörelse

    Organ: Kommunfullmäktige Kungörelsedatum: 2024-04-22 Datum då kungörelsen sätts upp: 2024-04-08 Datum då kungörelsen tas ned: 2024-04-23 Förvaringsplats för handlingarna: Sekretariatet Ansvarig för kungörelsen: Siv Sjödin KUNGÖRELSE: <<Lägg till Text>>      

  • Anslag/Bevis: Protokoll - Valnämnden 2024-03-26

    Organ: Valnämnden Sammanträdesdatum: 2024-03-26 Paragrafer: §§ 21 - 33 Datum då anslaget sätts upp: 2024-04-04 Datum då anslaget tas ned: 2024-04-26 Förvaringsplats för protokollet: Sekretariatet Sekreterare: Anna-Maria Andersson

  • Kallelse till Kommunfullmäktiges sammanträde 2024-02-26

    Organ: Kommunfullmäktige Kungörelsedatum: 2024-02-08 Datum då kungörelsen sätts upp: 2024-02-08 Datum då kungörelsen tas ned: 2024-02-28 Förvaringsplats för handlingarna: Sekretariatet Ansvarig för kungörelsen: Siv Sjödin        

När kan jag överklaga ett beslut?

Anslagen sitter uppe i tre veckor. Under denna tid har du som kommuninvånare rätt att överklaga. Överklagande av ett politiskt beslut ska ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag anslaget sattes upp, det vill säga inom den tid anslaget sitter uppe.