Lyssna på sidan Lyssna

Dialog och synpunkter

Har du synpunkter på kommunens verksamhet? Dina synpunkter är viktiga för oss som en del i vårt arbete med att förbättra kommunens service.

Delta i medborgardialoger

Med jämna mellanrum bjuder kommunen till medborgardialoger i olika frågor. Det kan röra sig om alltifrån detaljplaner till kollektivtrafiken. Medborgardialoger utlyses både via annonser i lokaltidningen och här på hemsidan.

Du kan också skicka in förslag, synpunkter och göra felanmälningar.

E-förslag

Vem kan skapa e-förslag?

Alla som är folkbokförda i Sollefteå kommun kan skapa ett e-förslag. Det finns ingen åldersgräns - barn och unga kan också delta i debatten och skapa sina egna förslag.

Vad måste ett förslag innehålla?

Förslaget ska innehålla en kort rubrik och en sammanfattning som skrivs direkt efter rubriken. Förslaget måste tydligt tala om vilken åtgärd du vill att kommunen ska göra. Om det inte framgår tydligt, kommer vi att kontakta dig innan det visas publikt. Ta gärna med information som är viktigt för förslaget och beskriv motiven till ditt förslag. Du kan lägga till information som externa dokument, fotografier och länkar till andra webbsidor för att hjälpa till att skapa förståelse för ditt förslag.

Vad kan mitt förslag handla om?

Ditt förslag kan handla om allt som kommunen ansvarar för, det vill säga kring de verksamheter som ligger inom kommunens ansvarsområde.

Vilka förslag publiceras inte?

Förslag kan inte lämnas i frågor som rör myndighetsutövning mot enskild, som till exempel bygglov eller bistånd. Vi hanterar inte heller ansökningar om bidrag i olika former. Vi publicerar inte bilder där personer går att identifiera (bilden raderas men förslaget läggs ut). Det kan hända att ditt förslag inte publiceras överhuvudtaget, till exempel om;

 • Det finns en pågående parallell process, eller rättsprocess.
 • Det finns ett liknande elektroniskt förslag som samlar underskrifter.
 • Kommunen har publicerat ett liknande elektroniskt förslag som inte har fått tillräckligt många underskrifter under de senaste tolv månaderna.
 • Kommunen har behandlat ett likartat ärende under de senaste två åren.
 • Förslaget bryter mot svensk lag, är diskriminerande eller på andra sätt olämpligt.
 • Förslaget handlar om lagar och regler som riksdagen beslutar om och ligger därför utanför kommunens ansvar.
 • Förslaget ligger i övrigt inte inom kommunens ansvar.
 • Förslaget handlar om förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare eller om det gäller en intern verksamhetsfråga i kommunen.

Om vi bedömer att ett förslag inte kan publiceras kommer vi att meddela dig via e-post. Motiveringen till avslaget kan du läsa om du loggar in i systemet och tittar på förslaget.

Hur lång tid tar det innan förslaget läggs ut på kommunens webbplats?

När du har skickat in ditt förslag, kan det ta upp till en vecka innan det publiceras. Vi kommer även att granska om förslaget följer våra riktlinjer.

Hur röstar jag på ett e-förslag?

Om du vill stödja ett förslag, klicka på "Se alla aktiva e-förslag". Då kan du se alla förslag och sedan välja det förslag du är intresserad av och läsa all information om ämnet. Vill du rösta klicka på "Rösta". Du kan bara rösta på ett förslag en gång. När du ”Rösta” får du smsbekräftelse och mejl att du har röstat på det förslaget.
Kontakta förvaltningen om du behöver stöd.

Går det att lämna in förslag på papper?

Nej, men kontakta förvaltningen så får du hjälp med registrering av ditt förslag.

Hur marknadsförs e-förslaget?

Förslaget visas på kommunens webbplats för medborgarförslag. Enskilda förslag kommer inte att marknadsföras särskilt av kommunen. Förslagsställaren kan själv marknadsföra sitt förslag på olika sätt, exempelvis i sociala medier (använd gärna ikonerna till höger), lokala tidningar med mera.

Hur många röster måste ett medborgarförslag ha för att det ska behandlas?

För att ett e-förslag ska behandlas som ett medborgarförslag måste det ha minst 25 röst.

Hur länge får ett förslag samla röster?

Ett förslag samlar röster på kommunens hemsida under tre månader.
Om ditt medborgarförslag samlar minst 25 röster under kortare tid än tre månader kan det i särskilda fall anmälas till kommunfullmäktige tidigare. Kommunfullmäktiges presidium avgör om det är möjligt eller inte.

Vad händer sen?

Om ditt förslag har fått minst 25 röst när slutdatumet för förslaget har uppnåtts, hanteras de enligt kommunens rutiner för medborgarförslag. Förslag som är avslutade 14 dagar innan nästa kommunfullmäktige tas upp och anmäls som medborgarförslag vid det sammanträdet, annars tas det upp på nästkommande sammanträde.
Om ditt förslag inte når upp till 25 underskrifter ändras förslagets status i systemet till "Utreds ej, för få röster".

Ansvar

Kommunen tar inget ansvar för de förslag som lämnas på webbplatsen. Åsikterna som uttrycks är inte kommunens.

Synpunkt

Dina synpunkter är viktiga för kommunen, som en del i vårt arbete att förbättra kommunens service.

Om du uppger namn och kontaktuppgifter svarar vi dig, om du själv vill, inom 5 arbetsdagar. Svar behöver inte alltid betyda en lösning, men vi informerar dig om vad som händer med ditt ärende. Du kan naturligtvis lämna dina synpunkter och klagomål anonymt, men då har vi ingen möjlighet att kontakta dig eller lämna något besked.

Synpunkter och klagomål som lämnas till oss blir en allmän handling som omfattas av offentlighetsprincipen. Uppgifter om personliga förhållanden skyddas dock av sekretess.

Så här kan du framföra dina synpunkter och klagomål

Du kan framföra dina synpunkter och klagomål via telefon eller e-tjänst.

Ring till växeln och berätta vilket ärende det gäller, så kopplar de dig vidare till rätt person eller verksamhet.

Vad är inte en synpunkt?

Synpunkter skiljer sig från frågor som fortlöpande ställs till kommunen om vår verksamhet och vår service. En felanmälan ska till exempel göras direkt till Solatum Hus&Hem eller vårt samhällsbyggnadskontor (se informationen till höger).

Följande är inte en synpunkt:

 • Felanmälan av trasiga ledningar, vägar, gatuljus, byggnader med mera
 • Överklagande av kommunala beslut
 • Avvikelsehantering enligt lag (som till exempel Lex Sara)

Synpunkter om innehåll på själva webbplatsen

Om du hittar ett fel på webbplatsen kan du skicka detta direkt till den som står som sidansvarig för sidan du besöker.

Genom att klicka på namnet på den sidansvarige får du upp ett formulär där du kan skicka ett meddelande direkt till personen.

Tack för att du hjälper Sollefteå kommun att bli bättre!

Felanmälan

Vill du göra en felanmälan till kommunen? Det finns flera sätt att anmäla ett problem.

Kontakta kommunen via:

 • Mobilappen Felanmälan
 • Ett webbformulär

Det finns också möjligt att ringa in sin felanmälan, men ju fler som gör det via webben desto snabbare kan vi arbeta. Vi får en bättre kontroll över de ärenden som kommer in, så att vi kan kvalitetssäkra servicen till dig som medborgare.

En viktig del i detta är också möjligheten att kunna återkoppla till dig som har anmält ett fel och på det sättet skapa en konstruktiv dialog.

Typ av fel

Via webben kan du göra felanmälan inom följande områden:

 • Belysning
 • Gata
 • Park
 • Vatten och avlopp

Det kan till exempel röra sig om fel på belysning, hål i gatan eller kvarglömda redskap.

Observera att felanmälan till Solatum Hus & Hem ska göras direkt till dem.

Mobilapp

Appen, heter "Felanmälan Sollefteå kommun" och finns för både Android och Iphone. Hämta appen gratis från rutan Relaterad information eller din mobils "appbutik".

Webbformulär

Med formuläret via länken nedan kan du göra en felanmälan om du har hittat något problem.

Kontakt