Lyssna på sidan Lyssna

Våldsbejakande extremism

Känner du någon som är aktiv i en våldsbejakande extremistisk rörelse? Eller är du orolig att en anhörig är i riskzonen för att dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse? Tveka inte att höra av dig till oss!

Du kan ringa 020 - 100 200 för att få tips och råd om vad du kan göra för att hindra att din anhörig dras in våldsbejakande extremistisk rörelse.

Stödtelefonen drivs av Rädda Barnen och har öppet helgfria vardagar, måndag till fredag 9-12. På onsdagar kvällsöppet 17-20.

Resten av tiden kan du lämna ett meddelanden så blir du uppringd av stödtelefonens personal.

Personalen på stödnummret talar svenska, engelska, arabiska och kurdiska.

Behöver du själv eller en anhörig stöd mot radikalisering?

Är det du själv som vill få stöd att lämna en våldsbejakande miljö eller är du anhörig till en person som är radikaliserad eller på väg att bli radikaliserad?

Då kan du vända dig till den kommun där du bor eller där personen bor.

Du kan också vända dig till Rädda Barnens orostelefon om radikalisering.  Länk till annan webbplats.Telefonnummer 020-100 200.

Telefonen är öppen helgfria vardagar, måndag till fredag 9-12.
På onsdagar kvällsöppet 17-20.

Orostelefonen är en anonym och nationell telefon som du kan vända dig till oavsett var du bor och hur gammal du är.

Våra experter svarar när du ringer till stödtelefonen

Du får kontakt med någon av experterna som arbetar vid Center mot våldsbejakande extremism.

Oberoende av vem du först kommer i kontakt med ser vi till att använda hela centrets kompetens och erfarenhet för att kunna tillgodose dina behov.

Medarbetarna på centret har tillsammans en mycket bred erfarenhet och kompetens.

Med bakgrund från olika geografiska delar av Sverige och erfarenhet av arbete inom:

  • Polis
  • Säkerhetspolis
  • Kriminalvård
  • Kommunal verksamhet
  • Socialtjänst
  • Skola
  • Försvarsmakt
  • Akademin
  • Trossamfund
  • Civilsamhälls organisationer

Du kan kontakta oss anonymt!

Ja, du kan vara anonym, men vi behöver dock ofta på något sätt säkerställa att du tillhör någon av centrets målgrupper, yrkesverksamma personer som arbetar på lokal, regional eller nationell nivå.Detta är för att vi ska kunna hjälpa även personer som inte tillhör vår målgrupp att komma i kontakt med rätt aktör.

 

Hänsyn till personers intigritet

Vi hanterar i första hand den information du lämnar konfidentiellt och om så krävs tillämpar vi en mycket restriktiv dokumentation där vi tar stor hänsyn till personers integritet.

Detta innebär att det vi dokumenterar uteslutande är mycket allmän information som inte går att härleda till en person.