Lyssna på sidan Lyssna

Avfall och återvinning

Här får du viktig information om avfallshantering i kommunen. Hur du sorterar dina sopor, hur avfall hämtas och var du kan lämna avfall.

Hur vi gör med avfall och återvinning har stor påverkan på klimatet och miljön. Det är därför viktigt att du som kommuninvånare medverkar till denna påverkan. Genom att lämna ditt avfall på rätt ställe hjälper du till att förhindra att farliga ämnen kommer ut i naturen. Dessutom bidrar du till att värdefulla delar kan återvinnas, vilket sparar både naturresurser och energi.

Tömningsschema avfall och slam

Skriv in gatuadressen med gatunummer för att se när vi tömmer ditt sopkärl och eventuell slambrunn. Tänk på att du behöver skriva ut hela adressen, inklusive gatunummer, för att få rätt tömningsdag.

Klicka på ladda ner för att spara tömningsdagarna som PDF.

Kommunen har ansvar för kommunalt avfall

Kommunen har entreprenörer som samlar in kommunalt avfall (fd hushållsavfall). I Sollefteå kommun anlitas Allmiljö för insamling av kärlavfall. Nipfrakt anlitas för hämtning av slam från enskilda brunnar.

Från och med 1/1 2022 ansvarar kommunen även för insamling av tidningar och returpapper. Och från 1/1 2024 ansvarar kommunen även för insamling av förapckningar.

Dessutom har vi återvinningscentraler och miljöstationer där avfall kan lämnas. Vi samlar även in grovavfall från hushållen två gånger om året.

Kommunens avfallshantering finansieras med avgifter enligt en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Det finns även en del avfall som omfattas av producentansvar. Då ansvarar respektive producent för att avfallet omhändertas och behandlas på ett riktigt sätt. Detta gäller t ex bilar, däck, ensilageplast.

Renhållningsordning

Renhållningsordningen består av föreskrifter för avfallshanteringen och avfallsplan. I föreskrifterna beskrivs ansvar och skyldigheter för avfall som uppstår i kommunen samt hur det ska hanteras, genom till exempel sortering, insamling, transport och behandling.

Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare är skyldiga att lämna kommunalt avfall till kommunens insamlingssystem enligt de bestämmelser som anges i avfallsföreskrifterna. Den nuvarande avfallsplanen gäller för perioden 2018-2025 och föreskrifterna gäller tills vidare from 1/1 2024.

Miljöalmanacka

Varje år tar Sollefteå kommun fram en miljöalmanacka som skickas ut till alla medborgare i kommunen. I almanackan finns bland annat viktig information om hur sopsortering och återvinning går till.

Läs miljöalmanackan genom att klicka på länken längst ner. vill du ha ett tryckt exemplar finns det att hämta på medborgarkontoren eller återvinningscentralerna.