Lyssna på sidan Lyssna

Våld i nära relationer

En rädd kvinna med händer för sitt ansikte och en man med knuten näve

Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Det kan innefatta många brottsrubriceringar som exempelvis misshandel, olaga hot, våldtäkt och sexuella övergrepp. Det förekommer oavsett klass, könstillhörighet, etnicitet, kulturell/religiös bakgrund, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. Majoriteten utgörs av mäns våld mot kvinnor.

Definition: Vad är våld i nära relationer

Våld i nära relation förekommer oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet, funktionsförmåga och ålder. Både kvinnor och män utsätts men kvinnor drabbas oftare av upprepat och mer allvarligt våld. Förövaren är i majoriteten av fallen en man.


Dölj ditt besök på webben

När du klickar på knappen "Lämna sidan", som även följer med när du bläddrar på sidan, så raderas surfhistoriken automatiskt och du skickas till Googles startsida. Om man ändå skulle ha sidan kvar öppen och klickar på "Bakåt" kommer man inte tillbaka till den här sidan.

Är du utsatt?

Om du behöver akut hjälp, exempelvis vid pågående misshandel, ringer du 112.

Vill du göra en polisanmälan ringer du 114 14.

Du kan också kontakta Sollefteå kvinnojour, Amanda på 073-032 75 43 eller kontakt@sollefteakvinnojour.se

Är du, eller har du varit, utsatt för våld eller hot om våld av någon närstående:

 • Kränkningar, hot eller nedsättande kommentarer (verbalt, via sms, på nätet eller annat sätt)?
 • Knuffar, sparkar, slag?
 • Svartsjuka och kontroll?
 • Isolering eller blivit nedtryckt?
 • Sex mot din vilja?
 • Blivit begränsad och kontrollerad av din familj eller partner?
 • Människohandel för sexuella ändamål?
 • Hedersproblematik?

Vad är våld?

Våld i nära relation kan se ut på olika sätt, och de olika varianterna är ofta inflätade i varandra.

En bild med tecknade illustrationer på olika former av våld


Fysiskt våld kan vara knuffar, örfilar, luggningar, sparkar, hålla hårt, stryptag, hindra någon med sin kropp m.m. Våldet kan även bestå i att använda tillhyggen, knivar eller vapen. Allt fysiskt våld är att beteckna som olika grader av misshandel.

Psykiskt våld är när man kränker, förödmjukar, trycker ned, nonchalerar, hotar (direkt eller indirekt), agerar ut svartsjuka, utövar kontroll eller inte låter henne/honom träffa vänner eller andra betydelsefulla personer.

Ekonomiskt våld är när man inte låter sin partner använda sina pengar som den vill, manipulerar eller lurar sin partner i ekonomiska frågor. Det är också att på olika sätt störa en partners möjligheter till försörjning, exempelvis genom beteenden som leder till att den utsatte förlorar sin anställning.

Sexuellt våld när man tvingar sin partner till sexuella handlingar som inte känns okej för partnern.

Materiellt våld är att förstöra ägodelar (egna eller andras), slå sönder saker, smälla hårt i dörrar eller sparka i väggar för att avreagera sig.

Digitalt våld som till exempel kan bestå av hotfulla eller kränkande sms eller kontroll av hur någon förflyttar sig via GPS

Latent våld är mer en känsla och stämning där man beter sig hotfullt och får någon att känna sig skrämd och rädd. Hoten kan vara dolda, exempelvis genom blickar, kroppsspråk och gester. Det latenta våldet påminner om tidigare våld eller hotar om nytt våld.

Försummelse är en typ av våld som innebär att inte göra det som en annan är beroende av, och som oftast riktas mot personer med sjukdom, funktionsnedsättning och äldre. Det kan exempelvis vara medveten feldosering av medicin (för mycket eller för lite), bli lämnad ensam utan tillsyn, dålig hjälp med hygien, inte tillräckligt med mat eller dryck.

Hedersrelaterat våld och förtryck karaktäriseras av att våldet är kollektivistiskt. Det betyder att det är en grupp, oftast familj och släkt, som utövar eller sanktionerar våldet i syfte att upprätthålla patriarkala samhällsstrukturer.

Eftervåld är våld som en person utsätts för efter att den våldsamma relationen tagit slut. Eftervåldet kan upplevas som minst lika fruktansvärt som våldet var under tiden relationen varade, och många gånger blir våldet också värre när relationen tagit slut.

Detta kan du få hjälp med av socialtjänsten

Kommunens socialtjänst bedömer varje individuell situation och lyssnar på dina behov och önskemål. Socialtjänsten kan erbjuda:

 • Stödsamtal – kan ges både till den våldsutsatta, eventuella barn och till den som utsätter andra för våld
 • Skyddat boende
 • Hjälp i kontakten med andra myndigheter, exempelvis polisen och Skatteverket när det gäller ansökan om kontaktförbud och skyddad identitet
 • Hjälp med att ansöka om ekonomiskt stöd

Mottagning för barn, unga och familj

Kontakta mottagningen på:

Telefon: 0620 - 68 20 97

Mottagningstider: mån - fre 10:00 -11:45 och 13:00 -15:00

På kvällar och helger ringer du 112 och ber att få tala med social beredskap (endast akut).

Mottagning för vuxna

Kontakta mottagningen på:

Telefon: 0620 - 68 23 05

Mottagningstider: mån-fre 10:00-11:30

På kvällar och helger ringer du 112 och ber att få tala med social beredskap (endast akut).

Via Sollefteå kommuns E-tjänst kan du anmäla oro för barn, unga och vuxna vid misstanke eller kännedom om att någon far illa. Du kan vara anonym.

Familjeteamet

Telefon: 0620 - 68 25 68

Familjeteamet öppettider: 08:00 - 16:30

Besöksadress: Kungsgatan 10C, Sollefteå 

Läkarundesökning och rättsintyg

Du kan behöva söka läkarhjälp till följd av skador efter en misshandel. Hos läkaren kan du begära att få ett rättsintyg utskrivet. Väl dokumenterade skador är ofta den bästa bevisningen för att lagföra en brottsverkare som nekar till brott.

Utövar du våld?

Om du tappat kontrollen över din ilska eller utsatt någon närstående:

 • Hotat, uttalat nedsättande kommentarer?
 • Knuffat, sparkat, slagit?
 • Begränsat eller kontrollerat din familj eller partner?
 • Tvingat någon att ha sex med dig?
 • Trakasserat, kränkt, skrämt med sms eller på annat vis?
 • Upplevt svartsjuka?
 • Gjort personer i din närhet otrygga?

Det finns en nationell telefonlinje som riktar sig till den som utövar våld i nära relationer.

Telefonlinjen har numret 020–555 666 och bemannas av personal med erfarenhet av att prata med personer som har våldsproblem.
Öppettiderna är måndag - fredag klockan 08.30 – 16.00.
De som ringer kan vara anonyma och får alltid ett professionellt och respektfullt bemötande. Läs mer om telefonlinjen på Startsida - VAS (valjattsluta.se) Länk till annan webbplats.

Varningstecken

Våldsamma personer har ofta ett beteendemönster som du tidigt kan upptäcka. Din partner kanske:

 • ​har ett ombytligt humör och blir lätt våldsam och aggressiv
 • är mycket svartsjuk
 • försöker att kontrollera dig och vill veta vem du talar med, sms:ar med och umgås med på sociala medier
 • försöker att förändra dig och skala bort det som är du
 • ringer dig oftare än du upplever att det behövs, dyker upp på ditt jobb eller liknande
 • kan prata sig ur situationer och charmar omgivningen för att få som han eller hon vill
 • har en nedlåtande syn på kvinnor, om det är en man, och kallar till exempel lättklädda kvinnor för horor
 • får dig att känna dig dum, ointelligent, knäpp eller dålig
 • pressar dig att ha sex
 • får dig att undvika att träffa familj och vänner för att slippa konflikter med din partner
 • skrämmer dig med hjälp av våld eller ett hotfullt beteende
 • hotar med att skada sig själv eller ta sitt liv om du gör slut

Barn som blivit utsatt för och/eller bevittnat våld

Bild med pratbubblor uttalade av barn om att det inte är deras fel

Barn som bevittnat brott mot närstående

Den 1 juli 2021 infördes ett särskilt barnfridsbrott som innebär att det blir straffbart att utsätta ett barn för att bevittna brott i en nära relation. I de fall gärningspersonen inte kan betala skadeståndet och barnet inte kan få ut ersättning via försäkring kan de, på samma sätt som andra brottsoffer, ha rätt till statlig brottsskadeersättning.

När barn eller ungdomar är med om våld i familjen är det en mycket traumatisk händelse, oavsett om en förälder slår, hotar eller kränker den andra föräldern eller om de själva blir utsatta.

Barnens/ungdomens känsla av trygghet hotas när våldet sker mellan föräldrarna som ska vara barnets trygghet, och i hemmet som ska vara deras trygga plats.

Oavsett hur barnet reagerar är det viktigt att få prata om det man varit med om, så att det inte leder till andra svårigheter längre fram i livet.

Mottagning för barn, unga och familj

Telefon: 0620 - 68 20 97

Mottagningstider: mån - fre 10:00 -11:45 och 13:00 -15:00
På kvällar och helger ringer du 112 och ber att få tala med social beredskap (endast akut).

Via Sollefteå kommuns E-tjänst kan du anmäla oro för barn/unga vid misstanke eller kännedom om att barn eller ungdomar far illa. Du kan vara anonym.

Barnahus i Västernorrland (barnahusvasternorrland.se) Länk till annan webbplats.

Start (jagvillveta.se) Länk till annan webbplats.

Om socialtjänsten för barn och unga - Koll på soc (kollpasoc.se) Länk till annan webbplats.

Skyddade personuppgifter

Om du är utsatt för hot och våld från en eller flera personer har du rätt att få olika typer av skydd och stöd. En sådan skyddsåtgärd kan vara att skydda dina personuppgifter. Uppgifter om alla som bor i Sverige finns i folkbokföringsregistret. Personer som är utsatta för hot kan i vissa fall få skyddade personuppgifter, som innebär att deras namn och adress skyddas från att bli offentliga.

Det finns tre typer av skyddade personuppgifter:

 • skyddad folkbokföring (tidigare kvarskrivning)
 • sekretessmarkering
 • fingerade personuppgifter.

Skatteverket tar emot ansökningar om skyddad folkbokföring och sekretessmarkering, medan Polisen hanterar ansökningar om fingerade personuppgifter.

Du hittar länken i rutan "Relaterad information".

Lästläst version

På Polisens hemsida finns en lättläst version kring våld i nära relation.

Du hittar länken i rutan "Relaterad information".