Lyssna på sidan Lyssna

Försäkringar och ersättningskrav vid skadegörelse

I Sollefteå kommun är alla barn och ungdomar till och med 18 år, samt elever i gymnasieutbildning, olycksfallsförsäkrade. Elever är även skadeståndsskyldiga enligt skadeståndslagen (2 kap.1§ skadeståndslagen (1972:207)

Försäkringar

Försäkringen gäller dygnet runt, det vill säga både under skoltid/förskola/fritids och på fritiden (lov och helger).

Läs mer om försäkringens omfattning och innehåll i försäkringsbeskedet via länken.

Åtgärder vid skada

  • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan
  • Anmäl skadan till Protector försäkring
  • Kom ihåg att spara alla originalkvitton
  • Tänk på att alla taxiresor till/från skola/förskola/fritids ska vara föreskrivna av läkare samt godkända och prövade av Protector innan taxiresor beställs
  • Tänk på att ha en reseförsäkring vid resa

Skadehantering

Skadeanmälning sker via Protectors hemsida, se nedan.

Tryck Anmäl skada, Person och så Kommunolycksfall.


Ersättningskrav

Dessa rutiner gäller för de elever som är inskrivna i Sollefteå kommuns samtliga skolformer.

I händelser där elever vållar skada på skolans egendom ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar person- eller sakskada ersätta skadan. Detta i enlighet med skadeståndslagen (2 kap.1§ skadeståndslagen (1972:207). Med sakskada avses både att egendom skadas eller går helt förlorad.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Försäkringsbesked Sollefteå kommun.pdf Pdf, 89.2 kB. 89.2 kB 2023-10-19 08.52
Rutin vid ersättningskrav.pdf Pdf, 221.9 kB. 221.9 kB 2023-04-26 08.47