Lyssna på sidan Lyssna

Psykisk ohälsa

Träd i dimma som speglas i vatten

Det finns många olika orsaker till psykisk ohälsa. Relationsproblem i familjen, missbruk, ekonomiska problem, skilsmässa eller att inte kunna fungera i sociala sammanhang kan vara saker som påverkar den psykiska hälsan negativt.

Länsverksamhet Psykiatri

Region Västernorrland ansvarar för vård och behandling vid psykisk ohälsa för dig som bor i Sollefteå kommun. Nedan finns kort information om olika verksamheter som finns tillgängliga.​

Öppenvårdsmottagningar finns i Sundsvall, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.

SPOT (Specialist psykiatriskt omvårdnadsteamen)

SPOT är vuxenpsykiatrins nya resurs och bedriver specialiserade psykiatrisk hemsjukvård i länet som är ett alternativ till traditionell hel­dygnsvård och ett komplement till sedvanlig öppenvård.

Omvårdnadsteamet arbetar på uppdrag av psykiatriska slutenvården (inför utskrivning efter inneliggande vård) och på uppdrag av psykiatriska öppenvården (psykmottagningen) i Kramfors och Sollefteå. I uppdraget ingår att erbjuda planerade psykiatriska insatser.

Verksamheten bedrivs alla dagar i veckan.
Vardagar 07:00 – 21:30, helger 08:00 – 21:00.

De planerade insatserna sker huvudsakligen i form av hembesök med stödjande samtal till patienter och anhöriga.

Barn- och ungdomspsykiatri - BUP

BUP finns till för dig som är under 18 år och för dig som är förälder eller vårdnadshavare till barn och ungdom under 18 år.

BUP har mottagningar i Härnösand, Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik. Information om öppettider, kontaktvägar och e-tjänster hittar du på våra sidor på 1177 Vårdguiden.