Lyssna på sidan Lyssna

Logoped

Färgglada fingrar

Centrala elevhälsans logoped arbetar på rektors uppdrag där språkfrämjande- och förebyggande insatser prioriteras. Arbetet sker på organisations-, grupp- och individnivå.

Som legitimerad logoped har man kunskap på avancerad nivå avseende språk/tal och kommunikation. Detta innefattar bland andra diagnoserna; språkstörning, stamning, fonasteni (rösttrötthet), dyslexi (läs- och skrivsvårigheter), dyspraxi (oförmåga till viljemässiga talrörelser) och dysfagi (sväljsvårigheter).

Logopeden samarbetar med rektor, pedagoger och den lokala elevhälsan.

Logopeden erbjuder insatser som:

  • Kollegialt lärande via konsultation och handledning till förskole- och skolpersonal samt rektorer.
  • Fortbildningsinsatser inom områdena; språkutvecklande arbetssätt, språk, tal och kommunikation genom föreläsningar och workshops.
  • Fördjupad språklig kartläggning för ett språkfrämjande arbete.
  • Anpassning av lärmiljön enligt ett språkfrämjande perspektiv.
  • Deltagande i barn- och elevhälsoteam.