Lyssna på sidan Lyssna

Skapande skola

Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Skapande skola utgör ett komplement till skolornas egen kulturbudget.

Alla barn och unga har rätt att få ta del av professionell och kvalitativ konst och kultur, som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen de lever i. På så sätt kan de påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor. De ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst.Detta säger Kulturrådet, en myndighet under Kulturdepartementet, i sin avsiktsförklaring

Sollefteå kommun

Läsåret 2022/23 kommer Skapande skola i Sollefteå kommun fortsättningsvis också att innefatta årskurserna F-9. I kommunens lokala Kulturråd finns utsedda kultur- och pedagogrepresentanter för årskurserna 2 - 9.

Målet är:

 • att eleverna skall få tillgång till kulturens alla uttrycksformer, och att deras möjligheter till eget skapande ökar, vilket bidrar till att nå kunskapsmålet i högre grad.
 • att medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i grundskolan med utgångspunkt i skolans styrdokument avseende kulturupp- drag.

Bidraget kan sökas för:

 • utökad professionell kulturverksamhet.
 • insatser som främjar eget skapande som ett komplement till undervisningen.
 • insatser som främjar förbättrande strukturer för en långsiktig samverkan mellan grundskolan och kulturlivets parter.

Skapande skola i Sollefteå

Elever och lärare från kommunens skolor finns representerade i kulturrådet.
Kulturrådet samlas på den Skapande Skola-konferens som anordnades på Hullsta Gård i Sollefteå under oktober månad.

Där anordnas en kulturmässa där elever och lärare träffar lokala kulturutövare och representanter för våra kulturinstitutioner.

Konferensens syfte är att inspirera, "prova på"-aktiviteter i form av workshops, dela med sig av upplevelser, idéer och projekt samt i samtal finna former för utveckling och kommande önskemål om kulturaktiviteter i kommunens alla skolor.

Dessa önskemål ligger sedan till grund för de kulturaktiviteter som planeras i skolorna nästkommande år. Denna planering från kulturrådsrepresentanterna är en viktig riktlinje för det Skapande skola bidrag som söks.

Aktiviteter 2022/2023

En lång rad aktiviteter är inplanerade under innevarande läsår enligt de olika skolornas önskningar i kommunen. Flera av dem går under rubriken språk och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Författarbesök, teaterföreställningar som inspiration till eget skapande, akrobatik som en ytterligare dimension i ämnet idrott och rörelse – rörelseglädje kroppskontroll,är några exempel liksom leranimationer i samarbete med Film Västernorrland i åk 8.

Aktiviteter 2020/2021

Under innevarande läsår 20/21 har tyvärr flera av årets önskade skapande skola aktiviteter utgått eller skjutits på framtiden på grund av rådande covidpandemi. 

I samarbete med skolor och förskolor har vi under läsåret i möjligaste mån försökt genomföra våra aktiviteter så gott det har gått och går, utifrån rådande omständigheter. Covidanpassningar görs i samråd med våra kulturutövare baserade på kommunens riktlinjer och på de allmänna riktlinjer som råder i samhället i stort. Trots detta har författarbesök, interaktiva musikföreställningar, teater/ dansworkshops och teaterföreställningar ändå kunnat genomföras. Förhoppningen är att de teaterföreställningar och dansworkshop/ filmworkshops som återstår skall kunna genomföras under innevarande termin. 

Aktiviteter 2017-2019

Fyra spänn City (april 2019)

”Välkommen till Fyra spänn city här kan du bli blåst av en skummis när som helst. Här blir någons gamla pizzakant en annans festmåltid. I Fyra Spänn City samlas alla som inte har råd att bo i den vanliga staden. Varje invånare får fyra kronor per dag att leva på. Problemet är bara att alla varor i den enda butiken kostar just fyra spänn styck.”

 • 9/4 10.00 Valla åk 5 och 6 + Öhn. I Galaxen?
 • 9/4 12.00 Valla åk 6. I Galaxen?
 • 10/4 10.00 Nipan åk 5 och åk 6. I Galaxen.
 • 10/4 12.00 Långsele åk 5 och 6 + åk 5-6 Helgum. I Galaxen.
 • 11/4 Ramsele åk 4-7
 • 12/4 Junsele åk 4-7
 • 12/4 Näsåker åk 4-6 som reser till Junsele.

Musikalen Pelle Svanslös den 21 februari i Härnösand för åk 3.

Anmälda klasser/skolor: Nipan, Helgum, Lillänget, Öhn , Prästbordet, Resele.

Symbio

”Stig in i en värld av musik och ljud som du aldrig hört förut och inte visste fanns. Johannes Geworkian Hellman, vevlira och Lars Emil Öjeberget, dragspel, är två unga men erfarna musiker som hyllats för sitt starka samspel, sin glödande energi och sin unika mix av modern folkmusik med influenser från pop och rock. Mellan låtarna ställer eleverna frågor och bidrar med egna tankar. Musikerna visar att det enda som står i vägen för vår fantasi och kreativitet är de gränser som vi själva sätter i våra hjärnor. Nu är det dags att öppna dessa gränser - följ med på Symbios resa!”

 • 2/3 10.00 Ramsele åk 1-6, 12.00 åk 7-9
 • 20/3 10.00 Junsele åk 2-6, 12.00 åk 7-9
 • 22/3 10.00 Näsåker åk 1-6
 • Datum ?, 09.00 Öhn åk 1-6
 • Datum ?, 12.00 Resele åk 1-6

Skolbio

 • 25/1 För åk 9 visas filmen Sameblod i Sollefteå, Junsele och Ramsele.
 • 18/2 och 19/2, Premiär på en dag hos Helgums skola – teatersamarbete med Teater Västernorrland.
 • I april: För åk 6 visas filmen Hugo Cabret och för åk 3 Mitt liv som Zucchini

Slöjdprojekt - I samarbete med Murberget i Härnösand

Vi arbetar med geometriska former, matte – slöjd – hur blir det?

Besök och Workshop från Murberget/ Ylva Varik under våren 2019 hosåk 2 i Junsele. Datum ej bestämt.

Vad säger våra hällristningar?

Under maj månad 2019 besöker Prästbordet åk 3 Nämforsen och Helen Blästa.

Musik

13/2 Högstadiet i Junsele - Far and Away - ett musikprojekt där eleverna får uppleva musik ur filmens värld av Nordiska Kammarorkestern.

Aktiviteter höstterminen 2018

I november fortsätter projektet Kreativa klasser i Ramsele och påbörjas under november/december på Prästbordet.

Teater/Dans

Teater Soja Vinternäsa - i Galaxen

” I vinternäsa möts två vinddrivna existenser i vinternatten. Efter en snöstorm har Lilja flytt från sitt ensligt belägna hus som förstörts. Odd har rymt från sina plågoandar i staden. Lilja är inte så bra på att umgås med andra och det är inte Odd heller, när en tänker närmare på saken. Det är mycket babbel och hittepå från hans sida. En pjäs om två udda personligheter som, trots sina olikheter, kan mötas.”

En varm teater – och dansföreställning som utspelar sig i norrländsk vinterkyla

 • 2 okt 10.00 Prästbordet åk 2 och åk 3, Rödsta åk 2 och 3
 • 2 okt 12.00 Lillänget åk 2 och åk 3
 • 3 okt 9.30 Långsele åk 2 och åk 3
 • 3 okt 12.30 Helgum åk 1-4
 • 4 okt 10.00 Kalknäs åk 1-3
 • 25 oktober 9.30 Junsele, 12.15 Näsåker
 • 26 oktober 10.00 Ramsele

Teater Premiär på en dag

 • 12 november i Näsåker

Dans

”Långt innan barnet uttrycker sig på annat sätt uttrycker det sig med sin kropp. I dansen tar man tillvara barnens och ungdomarnas genuina behov av lek och rörelse. Att dansa är icke verbal kommunikation där dansen är språket.”

 • 21/9 Helgums skola åk 5-6
 • 28/9, 5/10 Helgums skola åk 3-4
 • 12/10, 19/10 Nipanskolan åk 7
 • 2019: 11/1, 18/1 Nipanskolan

Besök av konstnär

16 och 23/11 besöker Jenny Lundgren skolorna i Helgum och Junsele för workshop i akrylteknik.

Kalknäs skola och åk 4-6 har besökt konstnären Björn Krestesen i hans ateljé. Inspiration till bildarbete som Björn kommer att följa upp på skolan.

Författarbesök Lena Ollmark

17/10 Valla åk 5

18/10 Valla åk 4

Musik

Den förskräckliga historien om Lilla Hon Komisk skräckopera som del i Vallaskolans läs och skrivprojekt även riktad till Nipanskolan.

6 okt 10.00 Nipanskolan åk 4

6 okt 12.00 Nipanskolan åk 5

5 nov 10.00 Valla åk 4

5 nov 12.00 Valla åk 5

Rytm, rörelse, sång med Marcus och Ubbe

29/8 och 5/9 F-2 Prästbordets skola

Animation

Animation – workshop med arbete i lera för åk 8 Valla och Nipanskolan i samarbete med Film Västernorrland.

15/10, 16/10, Valla, leranimationer som fortsätter under vårterminen.

22/10, 23/10 Nipanskolan, leranimationer som fortsätter under vårterminen

Dramatisering som inspiration till läsning och skrivande

Elever på Lillängets skola åk 1 får besök av dramapedagogen Sara-Kajsa Vilgotsdotter Lundgren som tillsammans med barnen dramatiserar böcker.

Berättande i bokprojekt som inspiration till läsning. Besök i klasserna 2 ggr/ termin och två/dag.

Datum: 10/10, 11/10, 17/10, 18/10

Vad säger våra hällristningar?

Besök hos keramiker Helen Blästa i Näsåker i samband med vandring bland hällristningarna vid Nämforsen och guidning på Hällristningsmuséet. Vi inspireras av historiska former och skapar i vår tid.

4 och 5/9 Lillänget åk 3

11/9 Långsele åk 3

12/9 Valla

Under maj månad 2019 besöker Prästbordet åk 3 Nämforsen och Helen Blästa.

Vi besöker vår teater

11/10 och 7/11 besöker Nipanskolan åk 3 Kulturskolan.

Skapande skolakonferens

Årets skapande skolakonferens för elev och pedagogrepresentanter kommer att ske onsdagen den 24 oktober i Galaxen på Hullsta Gård i Sollefteå.

Aktiviteter vårterminen 2018

22/1 Författarbesök Hervor Sjödin åk 7 Vallaskolan

26/1 Skolbio – filmen Pojken i randig pyjamas för alla i åk 9 visas på biografer.

31/1 Teater – Barnen från Frostmofjället – alla 7 or i Sollefteå Kommun Hullsta Gård

1/2 Teater – Barnen från Frostmofjället - alla 6:or i Sollefteå Kommun Hullsta Gård

2/2 Teater – Barnen från frostmofjället - alla 5:or i Sollefteå kommun Hullsta Gård

21/2 Vi besöker vår teater/ workshop Orrenhuset Sollefteå åk 4 Nipanskolan

4/3 Kulturdag Helgum åk F - 3 i samarbete med Skapande skola, Muséet, Biblioteket, Orrenhuset –Sollefteå.

Skolbio visas på Faxen Ramsele, Forum Junsele, Markusgården Näsåker

18/4 Skolbio – filmen Siv sover vilse - alla 3 :or i kommunen.

Kl. 9.30 i Junsele, Ramsele, Näsåker och Kl. 8.45 och 12.30 Sollefteå.

19/4 Skolbio – filmen Nykomlingen - alla 6:or i kommunen.

Kl. 9.30 i Junsele, Ramsele, Näsåker och Kl. 8.45 och 12.30 Sollefteå.

19/4 Kreativa klasser/ teaterworkshop åk 7 Ramsele skola

20/4 Kulturdag Helgum åk 4-6 i samarbete med Skapande skola, Muséet, Biblioteket, Orrenhuset -Sollefteå

3/5 Kreativa klasser/ teaterworkshop åk 7 Ramsele skola

Aktiviteter Skapande skola hösten 2017

Musik

”Upptäckarglädje är nyckel till skapande. Thomas Sandberg har en stor upptäckarglädje och han delar med sig av den. Han tar reda på vad som låter. Han ger också tips på hur ni kan skapa er musik”

Live & Digital Thomas Sandberg 50 min

Långsele skola Tisdagen den 3 okt F-3 två föreställningar Kl. 10.00 och 12.00 ”Aulan”

Öhns skola Onsdagen den 4 oktober 10.00 och 12.00 Hela skolan två grupper

Kalknäs skola Torsdagen den 5 okt åk 4-6 9.00 gy salen

”Vad kan man använda musik till? Hur gjorde man förr? Fälj med på en musikalisk upptäcktsfärd från då till nu.”

Från Bart Simson till Mozart SEXTON STRÄNGAR 45 min

Nipanskolan Tisdagen den 10 okt åk 4-6 10.00

Helgums skola Tisdagen den 10 okt åk 4-6 13.00

Ramsele skola onsdagen den 11 okt. åk 4-6 åk 7-9 9.00 och 12.30

Näsåkers skola torsdagen den 12 okt åk 3-6 9.30

Junsele skola torsdagen den 12 okt åk 4-6 12.30

”Upplev musikens värld från en flygande matta.

En musikalisk berättelse om en resa i djurens och rörelsens värld. Flyg till Pandornas land,

en resa där vi möter olika djur. Jorden runt på 21 rörelser!”

Spännande resa med Susanne Lind PANDARESAN 45 min

Lillängets skola måndagen den 11 sept F-3 två föreställningar 10.00 och 12.00 gy-salen

Lillängets skola tisdagen den 12 september F-3 9.00

Kalknäs skola tisdagen den 12 september F-3 12.30

Teater

”Millas Mirakel handlar om Milla som gillar att dansa, men annars tycker hon livet är fullständigt värdelöst. Milla saknar helt sammanhang och vill bara försvinna. En isande kall vinternatt möter Milla en högst osannorlik figur. En enhörning. Och precis som myten säger går Millas drömmar, till och med de hon glömt att hon hade, i uppfyllelse”

Millas Mirakel med Molièrensemblen

Vallaskolan Åk 9Halva gruppen Torsdagen den 5 okt kl. 10.00 Galaxen Hullsta Gård

Vallaskolan Åk 9 Halva gruppen Torsdagen den 5 okt kl. 13.00 Galaxen Hullsta Gård

Ramsele skola Åk 9 Torsdagen den5 okt 10.00 Galaxen Hullsta Gård

”På scenen står en stor låda. Om lådan kommer det att bråkas.Skräpet ska bort!

Rut har ansvaret. Ferdinand ska göra jobbet.Rut tycker om regler och har mycket papper att fylla i. Ferdinand tycker om raster och vill gärna vara till lags. Men är lådan verkligen skräp eller är den någons hem? En varm föreställning om tre personer vars vägar korsas vid en enlåda. En låda med många sidor.”

Bråklådan med Teater Soja

Valla särskolan måndagen den 16 oktober Galaxen Hullsta Gård 10.00

Ramsele tisdagen den 17 oktober 9.30 gymnastiksalen

Junsele tisdagen den 17 oktober 13.00

Nipanskolan den 18 oktober 10.00 gymnastiksalen

Helgums skola 12.30 gymnastiksalen

Teater Hullsta gård Barnkultur/ Folkets hus /Skapande skola

Snövit kl. 10.00 Måndagen den 25 sept.

Rödsta Åk 1,2,3 Prästbordet Åk 1, 2, 3,

Grundsär Valla

Projekt teater på Rödsta och Prästbordets skolor

Inspiration, tips och råd - workshop med dramapedagog Sara-Vilgotsdotter Lundgren

Rödsta skola F-3 Må ti on 2,3,4/10

Prästbordets skola F-3 Må ti on 9,10,11/ 10

Öhn skola Hur gör man teater? Workshop 13 oktober I samråd med Sara-Kajsa

Filmskapande

Nipanskolan åk 5 6 tillf. Datum 4 ,5,6,7 sept - i samråd med Film Västernorrland

Vallaskolan åk 6A två tillf.Datum – 11 och 12 okt.i samråd med Film Västernorrland

Animation

Vallaskolan åk 6 B 27-28 sept i samråd med Film Västernorrland

Vallaskolan åk 6 C bestäm 4-5 okt i samråd med Film Västernorrland

Öhns skola åk 2,3,4 Två grupper med en dag vardera i samråd med Film Västernorrland

Berättande

Med Sara-Kajsa Vilgotsdotter Lundgren

Junsele skola åk 4-6 torsdag 5/10 två tillfällen i samråd med skolan

Junsele skola 7-9 fredag 6/10 tre tillfällen i samråd med skolan

Valla Grundsär Berättande/ Saga 12 okt i samråd med Catrin Garefelt

Dansworkshops

”Dansglädje, röreslefrihet och kreativitet är grunden i dansworkshopen. Med individen i centrum vägleder vår danspedagog, på ett tryggt och inspirerande sätt eleven till att våga uttrycka sig med sin kropp och sina känslor”

Långsele skola åk 3 12 okt 10.00-11.00 och 11.45-12.45

Långsele skola åk 6 13 okt 10.00-11.00 och 12.30 – 13.30

Näsåkers skola åk 3-6 4 okt 10.00 – 11.00 12.00- 13.00

5 okt 10.00 – 11.00 12.00 – 13.00

Junsele skola 16 nov okt 9.30 - 10.30 10.45-11.45 12.30 - 13.30

Vallaskolan åk 7 Dansworkshop riktad till åk 6 sex tillfällen i samråd med Dans Västernorrland v. 46 plus v. 47

Torsdag 16 november 9.30-10.30 7E 10.45-11.45 7F 12.30- 13.30 7A

Torsdag 23 november 12.30-13.30 7C, 13.40-14.40 7D, 14.45-15.45 7B

Slöjd

Resele skola åk 4-6 Besök av Ylva Varik via hemslöjdskonsultenten på Murberget

Workshop ”Slöjd som syns” 9.00-14.30

Vallaskolan Åk 6 Workshop . Inspiration arbete med dockor/självbild med Ylva Varik enligt överenskommelse med slöjdlärare.

Författarbesök

Vallaskolan ämnar arbeta med ett skrivandeprojekt där författaren en författare kommer att finnas med som inspiratör och bollplank med anledning av skrivknep och samtal om egna boken. Anna Jakobsson håller ett seminarium på Hullsta Gård Galaxen den 4 okt.

Vi besöker vår teater

Nipanskolan åk 1,2,3, 30 elever per grupp 12,13 september

Rödsta och Prästbordet förskoleklass 10.00 14 och 15 september

Vad gör man som pedagogrepresentant?

 • Deltar på skapande skola konferensen i oktober under höstterminen.
 • Delger sina arbetskamrater det man tagit del av.
 • Stöttar elever och pedagoger på skolan vad gäller deras funderingar  om projekt.
 • Deltar med elever under skapandeskolakonferensen ar om kulturkomplement/ workshops i skolans verksamhet.
 • Kontaktperson för kulturpedagogen i frågor som rör Skapande Skola – exempelvis tider för bokningar eller önskemål i övrigt.
 • Har aktiviteten på skolan bidragit till ökad måluppfyllelse? Återkoppla till kulturpedagogogen.
 • Viktigt eftersom jag behöver ha ex. på detta när jag utvärderar verksamheten enligt de krav kulturrådet har.

Vad gör man som kulturrådsrepresentant?

 • Deltar på höstkonferens på Hullsta Gård där du möter olika kulturutövare.
 • Är en länk mellan sina kompisar på skolan – berättar på klassråd, elevråd vad konferensen handlade om
 • Samla önskemål från kompisarna i samarbete med lärare på skolan vilka kulturförstärkningar, projekt där workshops, dans, teater, bild, film, författarbesök m.m kan ingå
 • Tillsammans med lärarrepresentanten samla in önskemålen och skicka till kulturpedagogen i dec till mitten av jan.
 • Du får vara delaktig i att påverka kulturutbudet på din skola.