Lyssna på sidan Lyssna

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är ett alternativ för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav.

Läroplan och kursplaner

Eleverna som går i Anpassad grundskola följer en egen läroplan och egna kursplaner. Dessa kursplaner är särskillt anpassade för dessa elever, framför allt när det gäller de teoretiska delarna. Det innebär till exempel att naturorienterade ämnen skiljer sig mer från grundskolans ämnen än exempelvis bild. Eleverna i Anpassad grundskola läser engelska men andra språk, till exempel spanska eller tyska , finns inte som ämne.

Om lärarna bedömer att en elev som är inskriven i Anpassad grundskola skulle klara att läsa ett eller flera ämnen efter grundskolans kursplaner kan rektorn besluta om det.

Inriktningen träningsskolan

Inom Anpassad grundskola finns också inriktningen träningsskolan. Om skolan bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i Anpassad grundskola, läser eleven istället ämnesområden i inriktningen träningsskolan. Det är möjligt för en elev att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden.

Betyg

När en elev har gått ut Anpassad grundskola ska hen få ett intyg om sin utbildning. I Anpassad grundskola får eleven bara betyg om eleven eller elevens vårdnadshavare begär det. Betygen utgår ifrån de kunskapskrav som finns för Anpassad grundskolas ämnen och kan inte jämföras med betyg från grundskolan. Elever i träningsskolan får inte betyg.

I Sollefteå kommun finns både Anpassad grundskola och inriktning träningsskola. Skolan har egna lokaler och klasser i Vallaskolan. Träningsskolan har en egen trädgård med goda möjligheter till att bedriva utomhuspedagogik.

Kontaktuppgifter till Anpassad grundskola i Sollefteå

Besöksadress:

Vallaskolan
Kyrkvägen 7
881 34 Sollefteå


Rektor

Lena Björck

E-post: lena.bjorck@utb.solleftea.se
Telefonnummer: 0620-68 23 75