Jobba hos oss

Med oss jobbar ca 2000 medarbetare och tillsammans gör vi skillnad för våra invånare och företagares vardag. Sollefteå kommun använder e-rekrytering via Offentliga jobb. Det är en webbaserad tjänst som används av många arbetsgivare.

Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb registrerar du dig på länken i relaterad länkar och skriver in dina uppgifter där. När du har lagt in dina uppgifter kan du enkelt söka alla utannonserade jobb hos Sollefteå kommun och även hos andra arbetsgivare som använder sig av Offentliga jobb.

 • Gymnasielärare i samhällskunskap till vuxenutbildningen
  Publicerad: 31 May 2023

  Vuxenutbildningen i Sollefteå består av skolformerna grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare, särskild vuxenutbildning. Vi söker en legitimerad samhällskunskapslärare på gymnasienivå. Du kommer att ingå i ett arbetslag men mycket av ditt arbete bedrivs på p...


 • Systemförvaltare till Sollefteå kommuns Teknik- & serviceavdelning
  Publicerad: 30 May 2023

  I rollen som systemförvaltare består dina huvudsakliga arbetsuppgifter främst av att svara för förvaltning och utveckling av verksamhetssystem, främst LifeCare, inom huvudenheten vård & social omsorg. Samt införande av nya system eller moduler, support till användarna, omvärldsbevakning och behovsa...


 • Ramsele skola/modersmålslärare i Tyska
  Publicerad: 30 May 2023

  Som modersmålslärare ansvar du för att planera, genomföra och utveckla undervisningen efter varje elevs förutsättningar. Du kommer också att utvärdera och utveckla verksamhetens pedagogiska arbete. Arbetet sker både självständigt och i arbetslag. Du kommer att arbeta på olika skolor med Ramseleskol...


 • Lärare till Vård- och omsorgsprogrammet
  Publicerad: 29 May 2023

  Undervisning inom yrkeskurser i Vård- och omsorgsprogrammet samt mentorskap för elever är prioriterade arbetsuppgifter liksom anskaffande av APL-plats och uppföljning av eleverna under deras APL-period. Du planerar elevernas undervisning tillsammans med arbetslaget utifrån kursplan och examensmål o...


 • Specialidrottslärare längdskidor till Sollefteå skidgymnasium   
  Publicerad: 29 May 2023

  I rollen som lärare/tränare kommer du att, i samarbete med övriga lärare på skidgymnasiet, ansvara för att utveckla eleverna på skidgymnasiet. I arbetet ingår att enskilt och i grupp ansvara för planering, genomförande samt uppföljning/utvärdering av kurserna inom specialidrottsämnet. Mentorsansvar...


 • Trä- och metallslöjdslärare till Öhn & Långsele skola
  Publicerad: 26 May 2023

  Du kommer att undervisa i slöjd vid båda enheterna Öhn och Långsele skolor och anpassar lärandemiljön utifrån varje elevs individuella behov. Ditt arbete innebär att inspirera och motivera eleverna mot målsättningen att alla ska nå kunskapsmålen, utvecklas som individer och att eleverna känner at...


 • Grundskollärare åk F-1 Helgums skola
  Publicerad: 26 May 2023

  Lärarna arbetar som klasslärare. Du ska arbeta med planering, undervisning och bedömning inom ämnen i skolans läroplan för grundskolan i samarbete med ytterligare pedagoger på skolan. ...


 • Grundskollärare åk 5-6 Helgums skola
  Publicerad: 26 May 2023

  Lärarna arbetar som klasslärare/ämneslärare. Mentorskap ingår i tjänsten. Du ska arbeta med planering, undervisning och bedömning inom ämnen i skolans läroplan för grundskolan i samarbete med ytterligare pedagoger på skolan....


 • Kostsamordnare till Måltidsservice
  Publicerad: 26 May 2023

  I uppdraget som kostsamordnare består dina främsta arbetsuppgifter av matsedelplanering för skola, förskola och äldreboende, detta gör du tillsammans med utvalda kockar inom våra olika kök. Du jobbar främst i, samt ansvarar för vårt kostprogram (Mashie och Hantera). Du ansvarar även för utbildning ...


 • Förskollärare till Barnens förskola
  Publicerad: 24 May 2023

  Vi är Barnens Förskola, precis som namnet säger. Vår pedagogik är Montessoriinspirerad och utgår från barnen, deras intressen och utvecklingsnivå. All verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö18. Allt vi gör har ett syfte och en pedagogisk tanke. Vi vet att barn kan otroligt mycket och att de...


 • Medarbetare till LSS-boende Hågestavägen
  Publicerad: 24 May 2023

  Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av att ge de boende möjligheten att få ett individuellt liv i gemenskap. Med ett pedagogiskt förhållningssätt utgår du från den boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera d...


 • Förskollärare till Barnens förskola
  Publicerad: 24 May 2023

  Vi är Barnens Förskola, precis som namnet säger. Vår pedagogik är Montessoriinspirerad och utgår från barnen, deras intressen och utvecklingsnivå. All verksamhet utgår från förskolans läroplan, Lpfö18. Allt vi gör har ett syfte och en pedagogisk tanke. Vi vet att barn kan otroligt mycket och att de...


 • Lärare tyska ev i kombination med anpassad lärmiljö, Nipanskolan
  Publicerad: 24 May 2023

  Du undervisar i ämnet tyska i årskurserna 6-9. Undervisningen i tyska omfattar ungefär 55% av en heltid. Utifrån din kompetens kan tjänsten eventuellt kombineras med undervisning i vår anpassade lärmiljö, och omfattar då heltid. Du kommer också att vara mentor i en av högstadiets klasser. Hos oss...


 • Lärare ma/no ev. i kombination med anpassad lärmiljö, Nipanskolan
  Publicerad: 24 May 2023

  Du undervisar i matematik och NO-ämnen, i årskurserna 7-9. I NO-ämnena ingår att vara labbresurs till kollega, likväl som att ha kollega som labbresurs vid egen undervisning. Vid ett antal matematiklektioner varje vecka undervisar du också tillsammans med en annan kollega i klassrummet. Undervis...


 • Sommarjobb inom Kulturavdelningen
  Publicerad: 24 May 2023

  Vi söker en person till Sollefteå kommun som huvudsakligen kommer att arbeta på Apotekshuset konst och kultur, men också stärka upp i övriga kulturverksamheter under sommaren. Du kommer att vara anställd och arbetsledas av verksamhetschef för Kulturavdelningen. ...


 • Förskollärare till Rödsta förskola
  Publicerad: 17 May 2023

  Vi söker två förskollärare till oss på Rödsta förskola. En av tjänsterna är en tillsvidaretjänst och den andra är ett vikariat till juni 2024. Du ska, tillsammans med övriga i arbetslaget, stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Tillsammans driver och utvecklar ...


 • Systemtekniker till Sollefteå Stadsnät
  Publicerad: 17 May 2023

  I uppdraget som systemtekniker hos oss på Sollefteå stadsnät kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter främst att vara drift och förvaltning av verksamhetens IT-system som hanterar verksamhetens tjänster och flöden. Exempel på arbetsuppgifter: • Du kommer att arbeta med automatiserade plattformar ...


 • Biträdande rektor till Ramsele, Näsåker och Junsele
  Publicerad: 16 May 2023

  Som biträdande rektor vid västraområdet är ditt uppdrag att tillsammans med, och med delegation från rektor, leda och utveckla det pedagogiska ledarskapet på skolan. Genom ett distribuerat och tillitsbaserat ledarskap skapar rektor och biträdande rektor tillsammans goda förutsättningar för en läran...


 • Förskollärare till Kalknäs förskola
  Publicerad: 16 May 2023

  Vi söker en vikarierande förskollärare under höstterminen 2023 med möjlighet till förlängning. Som förskollärare ansvarar du för förskolans pedagogiska innehåll och arbetar med att främja varje barns utveckling och lärande. I ditt ansvar ligger att skapa goda relationer till barn, föräldrar och ko...


 • Speciallärare till Vallaskolan, åk 4-9
  Publicerad: 12 May 2023

  Vi söker nu en speciallärare som: • vill arbeta på en skola som leder och inte följer utvecklingen • vill vara delaktig i kollegialt lärande • vill bidra med sin kompetens i skolans fortsatta utveckling Utifrån din profession ingår du i skolans strategiska elevhälsoteam och bidrar genom ett kons...


 • Lärare i idrott och hälsa åk 4-7
  Publicerad: 12 May 2023

  Du undervisar i ämnet idrott och hälsa i årskurserna 4-7 under det kommande läsåret. I tjänsten ingår även mentorsskap i en klass i åk 7. Hos oss arbetar du i arbetslag tillsammans med dina kollegor. I arbetslagen diskuterar vi gemensamt undervisningen och bedömningen av eleverna, hur vi bäst kan...


 • Skolsköterska till centrala elevhälsan
  Publicerad: 12 May 2023

  Vi söker en skolsköterska till Centrala elevhälsan med placering inom grundskolan i centrala Sollefteå. Som skolsköterska i Centrala elevhälsan har du en anställning i kommunen, med egen mottagning på de skolor du ansvarar för. Du ingår som en del av det lokala elevhälsoteamet i dina skolor och ar...


 • Ärendehandledare till Individ- och familjeomsorgen
  Publicerad: 11 May 2023

  Då vår trotjänare går i pension behöver vi rekrytera en ny ärendehandledare. För att möta allt ökande krav på vår verksamhet samt för att stärka vår verksamhetsidé där vi utifrån en systemisk grund aktivt arbetar med att lyfta fram människors egna styrkor, resurser och stötta förändring vill vi för...


 • Fibertekniker/Bredbandstekniker till Sollefteå stadsnät
  Publicerad: 10 May 2023

  Som fibertekniker/bredbandstekniker hos oss jobbar du med planering, installation, dokumentation och underhåll av vår fiberinfrastruktur. Vi är ett litet team där vi värderar flexibilitet och mångkunnighet inom teknikområdet. Arbetsuppgifterna kommer att variera med allt från förläggning, installat...


 • Samordnare inom avfall och återvinning till Sollefteå kommun
  Publicerad: 09 May 2023

  Rollen som samordnare inom avfall och återvinning innebär att både självständigt och tillsammans med kollegor arbeta med olika frågor inom avfallsområdet. Fokus kommer att ligga på matavfallsinsamlingen. Du kommer att arbeta med införande, uppföljning och återkoppling. Det är ett brett arbete med a...


 • Yrkeslärare till transportinriktningen på fordonsprogrammet (gärna med förarprövarbehörighet)
  Publicerad: 09 May 2023

  Du kommer att undervisa i transportteknik vid transportiriktningen. Undervisning på gymnasieskolan samt även komvux kan vara aktuell. Här ansvarar du för att enskilt och i samarbete med övriga lärare planera och bedriva undervisningen i aktuella kurser. Det är viktigt att du kan organisera och do...


 • Semestervikarier till Äldreomsorgen
  Publicerad: 02 May 2023

  Nu söker vi engagerade semestervikarier till Äldreomsorgens särskilda boenden och hemtjänst. Ett semestervikariat som undersköterska/vårdbiträde hos oss innebär att du möter personer som är i behov av din hjälp och ditt stöd. Du ansvarar för att ge ett bra bemötande, en god omsorg, stöd och servic...


 • Undersköterskor till hela Sollefteå kommun
  Publicerad: 19 Apr 2023

  Vi söker nu engagerade undersköterskor till hela Sollefteå kommun! Du som söker ska ha ett genuint intresse för omsorg och omtanke av äldre människor. Arbetet innebär att utifrån brukarens individuella behov och resurser, ge omvårdnad, stöd och service som beslutats enligt Socialtjänstlagen (SoL)....


 • Lärare i energiteknik, förnybar energi samt vatten- och processkemi
  Publicerad: 11 Apr 2023

  Du kommer att undervisa i ovanstående kurser på teknikprogrammets fjärde år. Här ansvarar du för att enskilt och i samarbete med övriga lärare planera och bedriva undervisningen i aktuella kurser. Du ska kunna organisera och dokumentera ditt arbete självständigt. ...


 • Fritidspedagog till Öhns fritidshem
  Publicerad: 03 Apr 2023

  Om erforderliga beslut fattas så söker vi nu Fritidspedagog till rektorsområdet Öhn Resele-Kalknäs rektorsområde, med placering på Öhns fritidshem. I din roll som fritidspedagog/fritidslärare på Öhns fritidshem kommer du att ansvara för att skapa goda förutsättningar för lärande under elevernas he...


 • Lärare i spanska till Ramsele skola
  Publicerad: 30 Mar 2023

  I tjänsten som lärare i spanska ansvarar du för att bedriva undervisning med tillhörande planering och bedömning. Tjänsten är ca. 40 % men kan ev. utökas enligt överenskommelse. Du ingår i arbetslagen för åk 6-9 och verkar för att ha en röd tråd i undervisningen och möta upp de krav och förväntning...


 • Semestervikarier till Nattpatrull/Nattarbete Boende Äldreomsorg.
  Publicerad: 20 Mar 2023

  Nu söker vi engagerade semestervikarier till Äldreomsorgens särskilda boenden och hemtjänst för nattarbete. Ett semestervikariat som undersköterska/vårdbiträde hos oss innebär att du möter personer som är i behov av din hjälp och ditt stöd. Du ansvarar för att ge ett bra bemötande, en god omsorg, ...


 • Semestervikarier till Funktionsstöd
  Publicerad: 06 Dec 2022

  Vi söker stödassistenter, stödpersonal och handledare till semestervikariat inom Funktionsstöd. Arbetsplatserna är: - Gruppbostäder i Sollefteå, Långsele och Junsele - Korttidsboende för barn och ungdom i Sollefteå - Boendestöd i Sollefteå - Daglig verksamhet - Boende inom socialpsykiatri i Solle...


Övrig information

Dina uppgifter lagras och hanteras enligt den nya dataskyddsförordningen GDPR.

I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.