Näringsliv

I Sollefteå kommun finns ett starkt näringsliv och över 1000 företag. Här hittar du en blandning av stora multinationella bolag med små företag med stark innovationskraft. Just blandningen av stora och små företag skapar utrymme och en kreativ miljö som gör det möjligt för nya innovationer och företag att växa fram.

Traditionellt har kraft- och skogsindustrin varit starka aktörer och dess spår har nya affärsidéer utvecklats och nya kreativa lösningar skapats.

Runt om i vår kommun pågår idag en rad spännande verksamhet inom näringslivet med unik spetskompetens och teknologi till företag som erbjuder unika upplevelser.