Lyssna på sidan Lyssna

Kommunal vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning är vuxenutbildning på grundskole- och gymnasienivå, svenska för invandrare och komvux som särskild utbildning. Här erbjuder vi dig kurser inom allt från svenska och historia till matematik och engelska.

Undervisningen är kostnadsfri. Däremot måste du betala för böcker och annat studiematerial som används i undervisningen (gäller ej svenska för invandrare, grundläggande nivå och komvux som särskild utbildning).

Grundläggande nivå

Grundläggande nivå är öppen för dig som har kortare utbildning än nio år i den svenska grundskolan. Den är även öppen för dig som gått ut grundskolan, men som behöver komplettera eller repetera något ämne inför fortsatta studier.

Gymnasial nivå

Gymnasial nivå motsvarar den utbildning som ungdomar får på gymnasiet. Gymnasial nivå passar dig som saknar gymnasieutbildning eller som behöver komplettera med vissa ämnen.

Komvux som anpassad utbildning

Inom kommunal vuxenutbildning finns även komvux som anpassad utbildning. Den utbildningsformen är för dig som är 20 år eller äldre och som har en funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. På Reveljen kallas Komvux som anpassad utbildning för lärvux.

Komvux i svenska för invandrare

Sfi riktar sig till vuxna invandrare som behöver lära sig att tala, läsa och skriva svenska.

Yrkesutbildningar

Utbildningarna vänder sig till dig som vill skaffa sig en helt ny yrkesutbildning, ändra yrkesbana eller komplettera en tidigare utbildning.

Lärlingsutbildning

Lärlingsutbildningar sker ute på en arbetsplats där en handledare ansvarar för den studerandes utbildning. Utbildningens innehåll och upplägg planeras tillsammans med kommunens vuxenutbildning.

Till varje utbildningsform hittar du en länk längre ned på sidan där du kan läsa mer.