Lyssna på sidan Lyssna

Välkommen till Hågesta förskola!

Hågesta förskola är centralt belägen och placerad i Hågestaområdet. I närheten av förskolan finns bland annat I-21, Ica Kvantum och Aquarena. Vi har även närhet till stora grönområden och promenadavstånd till skogen.

På vår förskola arbetar erfarna och välutbildade pedagoger med en pedagogik som är Reggio Emilia inspirerad, genom att vi tror på det kompetenta barnet, arbetar projekterande utifrån barnens intressen och genom att lärande miljöerna och materialen är tillgängliga för barnen. Vi har en fantastisk innemiljö som är väl anpassad för förskola och pedagogerna arbetar ständigt för att utveckla lärandemiljöerna utifrån barnens behov och intressen. 

Förskolan består idag av en avdelning med barn i åldrarna 1-5 år där vi under dagen bedriver planerad undervisning i mindre grupper. Vi har en gemensam öppnings- och stängningsavdelning, fyra ateljéer, en gymnastiksal, matsal och resterande miljöer är utformade utifrån olika teman och ämnesområden.  På utegården erbjuds barnen lek och lärandeaktiviteter, likväl som de utmanas motoriskt genom hinderbanan, i klätterställningen eller på cykelbanan. Om våren odlar vi gärna tillsammans i pallkragarna och tar hand om bärbuskarna.  

Vi är en kulturrik förskola som valt att arbeta extra med inriktning på barnens utforskande inom naturvetenskap och teknik samt skapande och språk genom uttrycksformerna, bild, dans, rytmik och drama. Hela verksamheten grundar sig utifrån skolverkets läroplan för förskola.

Kontaktuppgifter till Hågesta förskola

Besöksadress:

Hågesta förskola
Hågesta 28
881 41 Sollefteå


Telefonnummer till förskoleavdelningarna:

Jorden: 070-214 25 89

Rektor

Elenore Danielsson

Telefon: 0620-68 20 57
E-post: elenore.danielsson@utb.solleftea.se


Barnomsorgshandläggare
Eva Olsson

Telefon: 0620-68 20 23
E-post: eva.olsson@utb.solleftea.se

Hitta hit