Lyssna på sidan Lyssna

Kommunens aktivitetsansvar KAA

KAA, Kommunens aktivitetsansvar, ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.

KAA, Kommunens aktivitetsansvar, Ska löpande under året hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som har fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.

KAA jobbar även med ungdomar som genomgått ett nationellt gymnasieprogram, men som inte uppnått gymnasieexamen vid skolslut. Även ungdomar som finns kvar inom skolan men som av någon anledning riskerar att bli utskriven kan bli aktuella i KAA när skolan anser att KAA kan hjälpa till i förebyggande syfte.

KAA hjälper till med:

  • Att hitta vägar in till en utbildning.
  • Hitta en praktikplats.
  • Vårdkontakter.
  • Motiverande samtal för att hitta mål och motivation.
  • Följa med på studiebesök på skolor eller arbetsplatser.
  • Skriva CV och personligt brev.
  • Samtalsstöd.

Stödet som erbjuds från KAA är helt frivilligt.