Lyssna på sidan Lyssna

Att studera på Reveljen

Foto: Pernilla Andersson

Reveljen är Sollefteå kommuns centrum för vuxnas lärande och utveckling. Här har vi samlat all form av vuxenutbildning för att underlätta för dig som vill studera.

Reveljen finner du i tre ockrafärgade byggnader på Nipanområdet, Sollefteå (se "Hitta hit" för karta). Här finns allt för att du ska lyckas med dina studier, till exempel grupprum, videokonferens, cafeteria och möjlighet att skriva tenta.

Bra att veta

Här har vi samlat information om vad du som student eller elev vid Reveljen behöver veta.

Öppettider

Reveljens lokaler står öppna mellan kl. 07:45-16:30, måndag till fredag.

Reveljen önskar alla en trevlig sommar och vill samtidigt passa på att informera om hur vi har öppet och är nåbara under sommarveckorna.

Alla byggnader är låsta vecka 28-30, passerkort krävs.

Byggnad 4 är låst.

Byggnad 2 och byggnad 8 har öppet 7.45-15.30 fram till v32.

Passerkort fungerar som vanligt.

Väl mött igen till hösten!

Grupprum

Det finns flera grupprum som du kan boka för att använda till studier. De flesta grupprummen är utrustade med dator, whiteboard och är möblerade för 3-6 personer. Bokning av grupprum görs genom Reveljens administration på reveljen@solleftea.se.

Datorer

På Reveljen finns flera datorutrustade grupprum. För att kunna använda datorer krävs användarnamn och lösenord som du får av Reveljens IT-tekniker. Teknikerna finner du en trappa upp i byggnad 2. Följ skyltarna som är märkta "Administration".

Trådlöst nätverk/Wifi

För att få tillgång till Reveljens Wifi måste du kontakta våra IT-tekniker som hjälper dig att komma igång. Reveljens tekniker sitter en trappa upp i byggnad 2. Följ skyltarna som är märkta "Administration".

Utskrifter och kopiering

Varje dator på Reveljen är kopplad till en skrivare. Utskrifter är i dagsläget kostnadsfria. Skrivare finns i byggnad 2, 4 och 8.

Hitta hit

Reveljen finner du inne på Nipanområdet som ligger längs väg 90.

För att komma till Reveljen​ svänger du av från väg 90 vid den skylt som är märkt "Lärcenter Reveljen". Följ sedan de skyltar som är märkta "Reveljen", du är framme när du kommer till en stor grusplan som är avsedd för parkering.

Reveljens byggnader

Reveljens bedriver sin verksamhet i byggnad 2, 3, 4 och 8. Utanför varje byggnad sitter en skylt med byggnadsnummer. Utanför byggnad 4 sitter även en större karta över området.

Karta över Sollefteå

Under studietiden

Eget ansvar

På vuxenutbildningen behöver du som elev ta ett stort eget ansvar för dina studier och vara beredd på att arbeta självständigt. Det gäller oavsett vilken studieform eller utbildningsnivå du deltar i. För att lyckas med studierna krävs det att du har disciplin och lägger tid och kraft på dina studier. Du behöver också kunna läsa instruktioner och ta egna initiativ.

Fusk och avstängning

På Reveljen accepterar vi inte någon form av fusk. Du är skyldig att hålla dig informerad om vad som gäller. Fusk är en form av bedrägeri som i värsta fall kan leda till avstängning. I skollagen kan du läsa mer om vad som kan leda till avstängning från vuxenutbildningen.

"I gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning får huvudmannen eller rektorn besluta att stänga av en elev helt eller delvis om

 1. eleven agerar på ett sådant sätt att andra elevers eller personals säkerhet bedöms vara hotad,
 2. eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen av elevens måluppfyllelse och kunskaper,
 3. eleven stör eller hindrar utbildningens bedrivande,
 4. eleven utsätter någon annan elev eller av utbildningen berörd person för kränkande behandling,
 5. eleven kan antas ha begått en brottslig handling inom skolans område, eller
 6. elevens uppförande på annat sätt inverkar negativt på övriga elevers trygghet och studiero.
 7. Huvudmannen eller rektorn får besluta att ett beslut om avstängning ska gälla omedelbart."

(Skollagen 5 kap. § 17)

Avbrott vid inaktivitet och frånvaro

Studerar du via Arena Utbildning måste du logga in och börja arbeta i kursen under den första veckan från startdatum, annars blir du automatiskt avbruten. För alla våra studieformer inom kommunal vuxenutbildning gäller att om du påbörjat en kurs eller en delkurs och därefter inte varit aktiv i den under mer än tre veckor i följd (utan att det beror på sjukdom eller beviljad ledighet) kommer du också att avbrytas.

Studiekarens

Reveljen inför nya regler för antagning efter studieavbrott för att undvika att personer som upprepade gånger avbryter sina studier blir antagna på nytt. Detta ger fler kommuninvånare möjlighet att läsa hos oss på vuxenutbildningen.

Regler
De nya reglerna innebär att möjligheten för dig att bli antagen till vuxenutbildningen kan påverkas. Reglerna träder i kraft den 12 augusti 2024 och gäller för sökande på grundläggande och gymnasial nivå, både till kurser och sammanhållen utbildning. De nya reglerna kan leda till karens eller lägre prioritet vid kommande antagningar om du tidigare har gjort studieavbrott.

Studiekarens
Vissa avbrottsorsaker kan leda till att du får studiekarens. Det innebär att du inte blir antagen till samma kurs eller sammanhållande utbildning som du tidigare har avbrutit förrän efter en viss tid. Studiekarensen är sex månader för enstaka kurser och tolv månader för sammanhållen utbildning. För sökande till sammanhållen utbildning gäller studiekarensen för alla sammanhållna utbildningar, inte bara den specifika sammanhållna utbildning som du har avbrutit.

Avbrottsorsaker
Följande avbrottsorsaker ger studiekarens:

 • Om du uteblir från kursstart utan giltig frånvaro.
 • Om du inte är aktiv i din sökta kurs, via vår utbildningsanordnare på heldistans, under den första studieveckan.
 • Om du är inaktiv i dina studier i mer än tre veckor utan att ha lämnat in ett giltigt intyg som styrker din frånvaro. Sjukintyg måste uppvisas till skolan från och med åttonde sjukdomsdagen.
 • Om rektor beslutar att det inte finns förutsättningar för dig att tillgodogöra dig utbildningen kan det resultera i studiekarens.
 • Om du har fått betyget F eller streck i samma kurs två gånger i rad under de senaste tolv månaderna. Antagning till annan studieform kan i vissa fall ge undantag från studiekarens, exempelvis från distans till klassrumsundervisning.
 • Om du sökt upprepade gånger men inte påbörjat dina studier.
 • Om du nyligen har fullföljt en sammanhållen utbildning (inom yrkesvux). Du kan bli antagen till en ny sammanhållen utbildning tidigast 12 månader efter avslutad utbildning.

Tacka nej till sökt utbildning
Du har möjlighet att tacka nej till din erbjudna plats om du inte vill påbörja utbildningen. Undantag från studiekarens görs om du tackar nej innan kursstart. Mer information om hur du tackar nej till din plats får du i ditt antagningsbesked. Det är därför mycket viktigt att du tackar nej innan kursstart om du inte kan börja utbildningen du är antagen till.

Möjlighet att återuppta kurs eller utbildning
Om du har blivit avbruten på en kurs eller utbildning du läser via vår utbildningsanordnare på heldistans, kan studie- och yrkesvägledare tillsammans med rektor göra en bedömning om du får återuppta den. Ett villkor är att du kontaktar oss inom en vecka efter studieavbrottet. Om du bedöms ha förutsättningar för att slutföra ges du en (1) möjlighet till det, men blir du återigen avbruten på grund av inaktivitet förblir kursen avbruten. Du får därefter studiekarens på sex eller tolv månader, beroende på om det är enstaka kurs eller sammanhållen utbildning.

CSN

Du ansvarar själv för att söka studiemedel från CSN. Hur du går till väga samt var du ansöker hittar du på www.csn.se. Om du tänker söka studiestartsstöd så gör du det tillsammans med en av våra studie- och yrkesvägledare. Tidsbokning för samtal med dem hittar du här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Skolan rapporterar dina uppgifter till CSN i samband med kursstart. Eventuella ändringar och betyg på kurser rapporteras varje måndag. Det kan vara någon dags fördröjning i rapporteringen. Kom ihåg att om du gör ändringar eller avbrott i din studieplan kan det påverka utbetalningarna från CSN. Gå därför in på Mina sidor och välj "ändra ansökan". När CSN får veta om ändringen fattar de ett nytt beslut om dina studiemedel eller ditt studiestartsstöd och skickar det till dig. Ändringen kan innebära något av följande:

 • Du får studiemedel, studiestartsstöd eller omställningsstudiestöd för fler veckor.
 • Du får mindre pengar i dina kommande utbetalningar.
 • Du får inte några fler utbetalningar, om du redan fått de pengar du har rätt till.
 • Du får ett återkrav om du fått för mycket pengar utbetalt.

Om du vill undvika återkrav kan du lämna tillbaka studiestöd som du fått. Då måste du betala tillbaka studiestödet senast inom 30 dagar från utbetalningsdagen, eller studiestödsperiodens början.

Viktigt att sjukanmäla

Sjukanmäl dig så snabbt som möjligt, helst redan första dagen du är sjuk. Då kan du få behålla dina bidrag och lån medan du är sjuk. CSN kan också ta hänsyn till att du varit sjuk när de till exempel prövar dina studieresultat. Hur du sjukanmäler dig beror på vad och var du studerar, du kan läsa mer om det på CSN:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om du inte fått dina pengar från CSN, eller om du har fått brev /information som du inte förstår, ska du i första hand kontakta dem på 0771-276 00 eller via det e-postformulär som finns på www.csn.se.

Café 8:an

Ibland är en paus från allt vad studier heter nödvändig. Då är Reveljens egna cafeteria, Café 8:an, det perfekt stället att slå sig ner på.

Café 8:an finner du på nederplanet i byggnad 8 och här finns allt från gott fikabröd till matiga smörgåsar och sallader. Det finns även ett elevkök som är utrustad med flera mikrovågsugnar ifall du vill värma din egna mat. Caféet har öppet måndag-torsdag 9.00-15.00 med lunchstängt 13.00-13.30. Fredagar öppet 9.00-13.00.

(Öppet helgfria vardagar, undantag kan förekomma).

Café 8:an sommarstänger from 21/6 tom 5/8.
Trevlig sommar!

Skriv tenta eller prov

Om du studerar på distans vid något av landets högskolor, universitet, yrkeshögskolor eller annan utbildare har du möjlighet att skriva din tenta eller ditt prov på Reveljen.

Viktig information

Du som studerar har möjlighet att skriva din tentamen hos oss kostnadsfritt om du är folkbokförd i Sollefteå kommun och studerar på distans mot högskola, universitet eller hos andra utbildare. Tentamen kan endast skrivas vardagar måndag-fredag mellan 7:45-16:30 (undantag dag före röd dag/helgdagar och klämdagar)

För dig som är folkbokförd utanför Sollefteå kommun, kommer vi från och med den 14 augusti 2023 att ta ut en kostnad för att skriva tentamen hos oss på 500 kr. Du betalar in i samband med att du anmäler dig via vår e-tjänst. OBS! Kostnaden återbetalas inte om du avbokar.

Du ansvarar själv för att kontakta din skola för att kontrollera om du får skriva tentamen på annan ort. Det är även ditt ansvar att se till att den skola du studerar på skickar över tentamen till oss. Vi behöver ha din tentamen senast 3 arbetsdagar innan tentamenstillfället. Tentamen skickas via e-post till reveljen@solleftea.se.

Om du ska göra din tentamen digitalt behöver du ta med egen dator. Det är ditt ansvar att se till att du har alla nödvändiga program och inställningar som behövs för din digitala tentamen.

Du ska göra din anmälan senast 14 dagar innan tentamenstillfället sker.

Klicka på länken nedan så kommer du till vår e-tjänst för att boka tid för prov eller tentamen hos Reveljen. Om vi inte har möjlighet att ta emot dig får du besked om det när vi handlägger ditt ärende.

Tentamensservice har stängt mellan 2024-06-24 tom. 2024-08-04, under denna tiden kan du inte boka eller skriva din tentamen hos oss på Reveljen.

E-tjänst för tentamensanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Studietorget

Till vårt studietorg på övre plan i byggnad 8 är alla studerande välkomna! Studietorget är vår samlingsplats i en välkomnande och stimulerande miljö som passar för olika studieaktiviteter och lärstilar.

Du har givetvis möjlighet att få tillgång till internet och det finns datorer att låna. Här kan du studera enskilt eller i grupp, få hjälp med dina studier eller helt enkelt bara koppla av från pluggandet en stund.

Ansluten till Studietorget finns en studiehandledare som fungerar som ett bollplank och en stödresurs för dig som studerar.

Du är välkommen till Studietorget under Reveljens öppettider, vardagar mellan 07.45 och 16.30. Övriga tider krävs passerkort.

Stöd i dina studier

Ibland finns det tillfällen när det är bra att kunna få stöd och hjälp med sina studier. På Reveljen har du som studerar på plats eller via närdistans möjlighet att ta del av detta:

Studiepass

Möjlighet att utanför lektionstid få hjälp av lärare i ämnet/ämnen som du läser. Studiepassen hittar du via komvux schema eller genom att prata med din lärare.

Studietorget

På övre plan i byggnad 8 finns Studietorget där elever/studerande är välkomna vardagar mellan 07.45-16.30. Det finns tillgång till datorer och internet och inte minst en studiehandledare. Studiehandledaren kan bli ditt bollplank och stöd vid studierna. Här kan du sitta i grupp eller enskilt och du är välkommen utan att behöva boka plats i förväg.

Speciallärare

Hos Reveljens speciallärare kan du öva extra på det du jobbar med i dina kurser och ibland få andra övningar som hjälper dig framåt. För den insatsen behöver din lärare vara inkopplad och tillsammans kommer ni överens om vad du behöver extra hjälp med.

UTAS

Vänder sig till unga vuxna, mellan 16 och 29 år som behöver extra stöd på vägen till studier, arbete eller annan sysselsättning. Tillsammans görs en plan med konkreta steg för att man ska komma närmare arbete eller studier. Man blir inskriven på UTAS för att få tillgång till det stöd som UTAS erbjuder.

Studie- och yrkesvägledare

Bokar du tid med för att få stöd att formulera kort- och långsiktiga mål. SYV kan stötta dig att bli medveten om dig själv och dina egna prioriteringar i förhållande till målet. Att välja väg kan vara svårt och man kan behöva vidga perspektiv och formulera alternativa mål. Med SYV kan du reflektera över dig själv i förhållande till arbetsmarknad och utbildning och hitta alternativ och hitta vägar inom eller utanför vuxenutbildningen.

IT -tekniker

På Reveljens finns IT-tekniker som kan ge teknisk support vid behov. Tekniker finns i byggnad 2. Här kan du få hjälp med att installera talsyntes och ordprediktion.

Boka grupprum

Ibland när du ska göra hemuppgifter eller om du studerar på distans så pockar andra vardagsuppgifter på. Sitt inte hemma utan boka ett grupprum på Reveljen där du kan studera i lugn och ro.

YH

Du som studerar på yrkeshögskola kan ha rätt till särskilt pedagogiskt stöd. Kontakta utbildningsledaren och läs mer på www.myh.se.

Måluppfyllnadsteamet

För att elever med stödbehov i större utsträckning ska nå kursmålen och mål i den enskilda studieplanen har Reveljen ett team med olika kompetenser som träffas regelbundet. Vi kallar det vårt Måluppfyllnadsteam. (MUT). Tillsammans i teamet tittar vi med ett helhetsperspektiv på om det finns pedagogiska eller organisatoriska lösningar, både för enskilda elever men också för grupper av elever. Teamet kan finnas med vid elevers övergångar från andra skolformer, tex gymnasieskolan eller folkhögskola.

Vad har Reveljen för stöd i form av digitala/tekniska lösningar?

Google for Education
Reveljen använder sig av Google for Education i allt lärande och undervisning. På plats, i alla byggnader finns det datorer att låna under lektioner. I grupprum och i andra mer öppna miljöer finns stationära datorer för dig att använda. Röstinspelning, översättning och Stava Rex och Spell Right finns som verktyg eller appar i Chrome.

Google Classroom
Är Googles Lärplattform med många olika användbara funktioner.

Google Meet
För videomöten, både enskilt och i grupp använder Reveljen Google Meet. Här kan du mötas för enskilda vägledningssamtal, lektioner och samtal med din lärare.

Inläsningstjänst - inlästa läromedel ILT
Inlästa läromedel kan fungera som ett komplement för elevers lärande. Genom att lyssna på text kan chansen att lyckas med sitt lärande öka. För elever som lär sig genom att lyssna blir förutsättningarna bättre. I flera läromedel finns inläsningar på andra modersmål som också stärker förutsättningar att lyckas med studierna

Begreppa
Är en digital ILT- tjänst som förklarar skolspråkets begrepp och nyckelord på ett sätt som gör det lättare att förstå. Flerspråkiga filmer, quizar, begreppslistor samt läromedelsguider på olika modersmål.

Skolstil
Skolstil är ett enkelt skrivprogram. När bokstaven trycks ner på tangentbordet hörs bokstavsljudet. Talsyntes läser upp ordet vid mellanslag och hela meningen vid skiljetecken. Hela texten och markerad text går att få uppläst. Orden som läses upp markeras och det går att välja läshastighet.

Educateit
Är ett digitalt kunskapstest i svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik och naturvetenskap som Reveljen använder sig av. Det hjälper elever att hamna på rätt nivå i utbildningssystemet. Utifrån testen får man fram en extern bedömning av varje individs kunskapsnivå. Kunskapstesten kombinerar frågor som rättas per automatik med uppgifter som bedöms av Educateits pedagogteam. Det leder fram till en kvalitativ bedömning och rekommendation.

Plan mot kränkande behandling

Reveljens plan mot kränkande behandling hittar du via länk längre ned på sidan.