Lyssna på sidan Lyssna

Ansökan komvux

Här ansöker du till komvux kurser på plats vid Reveljen och kurser på distans. Kursstarter, kursutbud och sista ansökningsdagar finns under grundläggande nivå och gymnasial nivå.

Logga in med e-legitimation och följ instruktionerna nedan. Det finns också en film som visar hur du ska göra. Filmen finns längst ned på sidan.

Du söker till grundläggande och gymnasial vuxenutbildning genom att följa några olika steg.

Steg 1: Skaffa information och planera dina studier

Steg 3: Ansökan steg för steg

 1. Välj dina kurser från kurskatalogen. Det finns kurser på plats vid Komvux Reveljen, kurser på heldistans via Arena Utbildning samt vissa kurspaket för yrkesutbildningar.
 2. För alla kurser finns ett första möjligt startdatum. För våra kurser på plats är detta datum inte ändringsbart. För våra distanskurser kan datumet ändras framåt i tiden. Även slutdatum kan ändras för våra distanskurser beroende på vilket studietakt du vill studera på. Du skriver ditt önskemål om studietakt längre fram i ansökan. Studietakt anger du i procent, 25, 50, 75 eller 100 %. Skriv också om du vill läsa dina kurser parallellt (samtidigt) eller läsa dem en efter en.
 3. Studietakt: Du kan läsa dina distanskurser på 5, 10, 15 eller 20 veckor. Om du studerar på heltid (100 %) är studietakten 5 veckor för en kurs på 100 poäng och du behöver minst 40 timmar per vecka för dina studier. Vi rekommenderar att du läser dina distanskurser på mer än 5 veckor då det är svårt att i ämnen som till exempel svenska, svenska som andraspråk, engelska, matematik och naturvetenskap hinna utveckla de förmågor och kunskaper som krävs på så kort tid. Viktigt att tänka på är också att om du läser en kurs på 100 poäng på 5 veckor så kan eventuella nationella prov hamna på annan tid än i slutet på kursen.
 4. Komplettera din ansökan med uppgifter om tidigare utbildning, nuvarande sysselsättning, utbildningssyfte, ditt mål med studierna med mera.
 5. Fyll i din kontaktinformation såsom mobiltelefonnummer och e-postadress.
 6. Bifoga betyg (behövs inte om du läst på Sollefteå gymnasium), intyg eller andra nödvändiga dokument som krävs för att din ansökan ska bli fullständig.
 7. Skicka in din ansökan - du får en bekräftelse via e-post att din ansökan är mottagen.

I och med ditt medgivande kommer dina personuppgifter i ansökan att registreras i enlighet med den nya dataskyddsförordningen, GDPR.

 • Om du har skyddade personuppgifter ska du använda vår pappersblankett.
 • Är du folkbokförd i en annan kommun ska du skicka vår pappersblankett till din hemkommun.
 • Om en kurs eller utbildning inte finns att söka via webben kan du också använda vår pappersblankett.

Blanketten kan du begära att få hemskickad eller till din e-postadress genom att skicka ett mail till Reveljen.

Steg 4: Följ din ansökan

 • Var tillgänglig - vi kommer att kontakta dig på telefon eller mail om vi behöver fler uppgifter.
 • Kolla om du är antagen. Logga in i webbansökan och vidare till studieplan. Senast en vecka före kursstart kan du se din status som ska vara Antagen. Om det står någon annan status betyder det att din ansökan inte är klar.
 • Vi skickar även ett antagningsbesked till din e-postadress senast en vecka före kursstart.

Steg 5: Sms från utbildningsanordnaren vid distansstudier

Så snart du är anmäld kommer du att få ett sms från Arena Utbildning med praktisk information och inloggningsuppgifter till deras lärplattform. Läs meddelandet noga!

Har inte sms:et kommit? Kolla då även din e-post eftersom meddelandet skickas dit i andra hand, i fall inte sms:et kan levereras. Titta även i skräpposten. Där hamnar tyvärr ofta mail från de externa utbildningsanordnarna. Kontakta Arena Utbildnings elevsupport på 010-788 00 39 om det är så att du inte fått dina inloggningsuppgifter.

Antagningsregler

Innan du ansöker till vuxenutbildningen behöver du ta del av information om regler för antagning, urval och studieomfattning.

Du kan söka vuxenutbildning i Sollefteå kommun:

 1. Om du är folkbokförd i Sollefteå kommun. Är du folkbokförd i annan kommun tar du kontakt med den kommun du är folkbokförd i och söker utbildningen i Sollefteå genom den.
 2. Från 1 juli det år du fyller 20, eller om du har slutfört nationellt program på gymnasieskolan (med slutfört menas; gymnasieexamen eller studiebevis ).
 3. Om du har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Urval

Antagningen grundas på den information och de handlingar du lämnar in i samband med ansökan. Information och handlingar som lämnas in efter sista ansökningsdatum tas inte med i antagningsbeslutet.Den som söker ansvarar själv för att uppgifter i ansökan och inlämnade handlingar är korrekta.

Urval ska tillämpas om samtliga behöriga sökande inte kan antas till utbildningen.

För sökande som har rätt till utbildningen ska dock inget urval göras, i och med beslutet om mottagande räknas dessa personer även som antagna till utbildningen.

Urval regleras i förordningen om vuxenutbildning. Reglerna om urval anger i vilken ordning olika grupper av sökande som alla har ett stort behov av utbildning ska prioriteras. Vid urval ska företräde ges, i den ordning som anges nedan, ges till den sökande som har störst behov av utbildning på grund av att den sökande

 1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan
 2. inte har uppnått kraven för en gymnasieexamen eller genomgått någon utbildning som motsvarar utbildning i gymnasieskolan
 3. är eller riskerar att bli arbetslös
 4. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet
 5. behöver utbildningen för planerat yrkesval.

Från och med 1 juli 2021 finns det inga särskilda bestämmelser om urval för sådan utbildning som kommunerna erhåller statsbidrag för inom regionalt yrkesvux. Det innebär att samma regler om urval ska tillämpas för all utbildning inom komvux på gymnasial nivå.

Källor: 20 kapitlet 2, 19, 19 b, 22 och 23 §§skollagen och 3 kapitlet 7 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.

Om det är alltför få sökande till en kurs/utbildning kan det beslutas att den inte startar.

Bifoga tidigare betyg

För att din ansökan ska vara komplett måste du bifoga eller skicka in dina tidigare betyg. Du kan antingen bifoga dem digitalt vid ansökan eller skicka in papperskopior till Komvux Reveljen, Nipan 2, 881 52 Sollefteå.

Antagningsbesked

Antagningsbesked skickas ut senast 1 vecka före kursstart.

I och med ditt medgivande kommer dina personuppgifter i ansökan att registreras i enlighet med den nya dataskyddsförordningen, GDPR.

Studiekarens

Reveljen inför nya regler för antagning efter studieavbrott för att undvika att personer som upprepade gånger avbryter sina studier blir antagna på nytt. Detta ger fler kommuninvånare möjlighet att läsa hos oss på vuxenutbildningen.

Regler
De nya reglerna innebär att möjligheten för dig att bli antagen till vuxenutbildningen kan påverkas. Reglerna träder i kraft den 12 augusti 2024 och gäller för sökande på grundläggande och gymnasial nivå, både till kurser och sammanhållen utbildning. De nya reglerna kan leda till karens eller lägre prioritet vid kommande antagningar om du tidigare har gjort studieavbrott.

Studiekarens
Vissa avbrottsorsaker kan leda till att du får studiekarens. Det innebär att du inte blir antagen till samma kurs eller sammanhållande utbildning som du tidigare har avbrutit förrän efter en viss tid. Studiekarensen är sex månader för enstaka kurser och tolv månader för sammanhållen utbildning. För sökande till sammanhållen utbildning gäller studiekarensen för alla sammanhållna utbildningar, inte bara den specifika sammanhållna utbildning som du har avbrutit.

Avbrottsorsaker
Följande avbrottsorsaker ger studiekarens:

 • Om du uteblir från kursstart utan giltig frånvaro.
 • Om du inte är aktiv i din sökta kurs, via vår utbildningsanordnare på heldistans, under den första studieveckan.
 • Om du är inaktiv i dina studier i mer än tre veckor utan att ha lämnat in ett giltigt intyg som styrker din frånvaro. Sjukintyg måste uppvisas till skolan från och med åttonde sjukdomsdagen.
 • Om rektor beslutar att det inte finns förutsättningar för dig att tillgodogöra dig utbildningen kan det resultera i studiekarens.
 • Om du har fått betyget F eller streck i samma kurs två gånger i rad under de senaste tolv månaderna. Antagning till annan studieform kan i vissa fall ge undantag från studiekarens, exempelvis från distans till klassrumsundervisning.
 • Om du sökt upprepade gånger men inte påbörjat dina studier.
 • Om du nyligen har fullföljt en sammanhållen utbildning (inom yrkesvux). Du kan bli antagen till en ny sammanhållen utbildning tidigast 12 månader efter avslutad utbildning.

Tacka nej till sökt utbildning
Du har möjlighet att tacka nej till din erbjudna plats om du inte vill påbörja utbildningen. Undantag från studiekarens görs om du tackar nej innan kursstart. Mer information om hur du tackar nej till din plats får du i ditt antagningsbesked. Det är därför mycket viktigt att du tackar nej innan kursstart om du inte kan börja utbildningen du är antagen till.

Möjlighet att återuppta kurs eller utbildning
Om du har blivit avbruten på en kurs eller utbildning du läser via vår utbildningsanordnare på heldistans, kan studie- och yrkesvägledare tillsammans med rektor göra en bedömning om du får återuppta den. Ett villkor är att du kontaktar oss inom en vecka efter studieavbrottet. Om du bedöms ha förutsättningar för att slutföra ges du en (1) möjlighet till det, men blir du återigen avbruten på grund av inaktivitet förblir kursen avbruten. Du får därefter studiekarens på sex eller tolv månader, beroende på om det är enstaka kurs eller sammanhållen utbildning.