Årets landsbygdskommun 2023

Flicka rider på en häst på en landsbygdsväg, solen skiner .

Sollefteå kommun tillvaratar drivkraften i hela kommunen. Satsar på skolor på landsbygden, stöttar föreningsliv och civilsamhälle och verkar för god samhällsservice.

Arbetet görs både genom medborgardialoger och monetära tillskott. Kommunledningen har landsbygdsfrågan högt på agendan och arbetet sker i nära samarbete med andra intressenter. Sollefteå kommun är verkligen en förebild och välförtjänta att bli Årets kommun 2023.
Läs mer på Hela Sverige ska levas hemsida - och SE VINNARVIDEON! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vision 23 000

Den 28 februari 2022 antog Kommunfullmäktige en Tillväxtstrategi som kort och gott går ut på att vi vill och ska bli fler i Sollefteå kommun. Vi vill bli 23 000 invånare år 2035 och vi hoppas att du är en av dem!

Besök oss!
Som du säkert redan vet är vi fyra kommuner som ingår i destination Höga Kusten och Sollefteå är en spännande del av kustens inland eftersom vi inte har havskust, men i stället erbjuder älvens skapande av det dramatiska niplandskapet (sandbankar efter inlandsisen) och förtrollande skog.

Här hittar enkelt en storslagen natur som bjuder in till äventyr och rekreation. Under de ljusare månaderna väntar små och stora naturupplevelser runt hörnet, medan de snörika och mörkare tiderna ger friskluft, skidspår och anläggningar i världsklass.

Flytta hit!
Om du är nyfiken på en flytt till Sollefteå erbjuder kommunen inflyttarservice. Till oss kan du vända dig med frågor som rör jobb, boende, skola, barnomsorg, fritidsaktiviteter och annat som du behöver inför och efter ditt beslut.

Sollefteå är en trygg kommun med engagemang och gemenskap; här kan du snabbt bli en del av samhället och finna ro i livspusslet. Vår vackra miljö med skog, nipor och älvar skapar en balans för oss som bor och lever här, vilket är en del av den dragningskraft som Sollefteå har. Välkommen hit! Oavsett vem du är och i vilket livskede du är.

Jobba här!
Framtiden är ljus! Efter att ha kämpat länge med en nedåtgående befolkningsutveckling har vindarna vänt och nu återetableras försvaret genom I21:s regemente. Miljardbelopp investeras i vår kommun och många nya arbetstillfällen skapas. Till detta planeras etableringen av en helt ny industri för grönt flygbränsle med Uniper i spetsen. Detta är också en stor investering som kommer skapa flera hundra nya arbetstillfällen. Sollefteå är redan idag en stor kraftproducent av grön energi genom de många vattenkraftverken och vindkraften, och som förutom arbetstillfällen bidrar till den gröna omställning som samhället går mot.

Privata aktörer letar med ljus och lykta efter kompetens och det gör kommunen också! Vi söker efter nya medarbetare i många olika yrken, inte minst inom vård och skola eftersom stora pensionsavgångar och ökad inflyttning innebär att kompetensbehovet ökar – möjligheterna likaså. Besöksnäringen växer även den så det knakar och gemene man andas framtidstro, inte minst med tanke på en planerad etablering av ett nytt hotell i Junsele.

Klicka på länken för att komma till nykommun.se, en sida där man kan jämför Sveriges alla kommuner med varandra.