Om Energidalen

Energidalen i Sollefteå AB är ett kommunalt utvecklingsbolag som ägs av Sollefteå kommun.
Vid bildandet av Energidalen i Sollefteå AB 1990 var fokuset främst inom bioenergi.

Fokuset har med tiden breddats till sol-, vind- och vattenenergi samt elintensiv affärs/verksamhetsutveckling.
Bolagets verksamhet har som syfte att främja näringslivsutveckling och sysselsättning i kommunen inom området förnybar energi.

Energidalen arbetar i tätt samarbete med Sollefteå kommun, företrädare för energibranschen och olika organisationer.

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte