En kraftfull kommun

 

Vägledning för kommunens energifrågor

Sollefteå Kommun har en gällande översiktsplan från 2017. Planen är en vägledning även för kommunens energifrågor.
Läs mer om översiktsplanen och planeringsstrategin i sin helhet på nedan länk.

Starta automatiskt artikelbyte
Pausa automatiskt artikelbyte