Välkommen till Sollefteå!

Sollefteå kommun är en av fyra kommuner som pekades ut av Försvarsberedningen som platser som är lämpliga för etablering av ett nytt regemente.

Det är i sig inte konstigt eftersom Sollefteå har mycket att erbjuda,
– Kostnadseffektiv och snabb etablering
– Möjlighet att på sikt utbilda till en hel brigad
– Ett 30-tal officerare som står redo att återgå i tjänst
– Övnings- och skjutfält med giltiga miljötillstånd
– Bred politisk enighet och folklig förankring för en återetablering

I den här filmen berättar Hans Pahlin, projektledare på Sollefteå kommun lite mer om vad vi kan erbjuda.

Du kan läsa mer på www.solleftea.se/forsvaret