Etikett: Försvarsmakten

Stor försvarsövning till Sollefteå!

Mellan 27/8-2/9 kommer Hemvärnet att genomföra en stor övning i Sollefteå. Ungefär 400 män och kvinnor kommer att befinna sig i Sollefteå för att öva men också för att visa upp Hemvärnets verksamhet.

Liknande övningar har genomförts de senaste åren runt om i Sverige och i länet.

Hemvärnet är en del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör nästan hälften av Försvarsmaktens personal.

Hemvärnsförbanden är ett krigsförband med huvuduppgift att skydda, bevaka, ytövervaka samt stödja samhället vid kris. På detta sätt bildar hemvärnsförbanden en nationell och territoriell basplatta för försvaret och skyddet av Sverige.

Läs mer om Hemvärnet.