Sollefteå klättrar rejält i Svenskt Näringslivs ranking!

Sollefteå klättrar 60 platser i årets ranking över företagsklimatet i Sverige. Enligt Svenskt Näringsliv har Sollefteå nu länets näst bästa företagsklimat. De senaste åren har Sollefteå kommun prioriterat arbetet med att stärka företagsklimatet.

– Hårt arbete för att förbättra företagsklimatet ger resultat, det är riktigt glädjande, säger Johan Andersson ordförande i kommunstyrelsen.

Det senaste året har Sollefteå kommun utvecklat ett kraftfullt paket för företagsklimatet. Bland annat har det politiskt i verksamhetsplanen fastställts att företagen ska ha mycket hög prioritet och att ärenden ska hanteras skyndsamt.

Kommunen har också utvecklat ”En väg in” för företagen där företagaren inte längre själv behöver vända sig till olika kommunala insatser. Utan att en grupp med expertis samlas kring det behov som företagaren har.

– Företagsklimatpaketet innehåller mängder av andra insatser också som satsning på stora etableringar, bokning av kommunalrådet till företagsbesök, serviceutbildning för handläggare, fler e-tjänster och deltagande i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för att förbättra företagsklimatet, säger Johan Andersson.

Tillsammans med näringslivet startade Sollefteå kommun också samarbetet #DrivkraftSollefteå med syfte att gemensamt stärka företagsklimatet och tillväxten i kommunen.

– Det är jätteviktigt att arbetet för att förbättra företagsklimatet fortsätter, i höst pågår bland annat arbetet med att reformera Näringslivsrådet och #DrivkraftSollefteå har precis genomförts i Ramsele.

– Med ett bättre företagsklimat och mer nyföretagare driver vi på en positiv utveckling i kommunen. Bättre företagsklimat och bättre välfärd hör ihop, det tankesättet måste genomsyra hela den kommunala verksamheten, avslutar Johan Andersson.

Hela företagsklimatpaketet kan du hitta här.

I enkäten får kommunen bäst betyg när det kommer till tillämpning av lagar och regler och kommunpolitikernas attityder till företagande.