Sollefteå 2030

I Sollefteå kommun bor och lever alla ett gott liv med arbete och fritid och i socialgemenskap. Vi utvecklar intressen, upptäcker nya själva och tillsammans med andra i kommunens många aktiva föreningar och nätverk.

Vi värnar och utvecklar vår miljö, vår kultur och vårt kulturarv. Tillväxten är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar och utvecklas så att vi inte begränsar våra barns eller framtida generationers möjligheter att också leva ett gott liv.

Läs mer om vilka planer som finns för Sollefteå kommun genom att klicka på länkarna.