Positiv rekryteringstrend inom skolan

Målmedvetna satsningar och kreativa lösningar när det gäller rekrytering av personal till skolan ger resultat. De senaste åren har kommunen sett en trend som pekar på en ökning av både hemvändare och inflyttare som väljer att jobba i Sollefteå.

– Att rekrytera lärare är svårt i hela landet och vi har fortfarande många platser att tillsätta, men både inför läsåren -18/19 och -19/20 har vi haft en tydlig ökning av rekryteringar utifrån, konstaterar Siv Sjödin som är verksamhetschef för för- och grundskolan i kommunen.

– Vi har inte analyserat vad orsaken till ökningen är men jag kan tänka mig att det har med våra satsningar på digitalisering, där vi ligger i framkant, och att vi möjliggör vidareutbildning i samband med arbete.

Sedan ett par år tillbaka har Sollefteå kommun även ett avtal med Umeå Universitet som innebär att studenter därifrån kan göra praktik i Sollefteås förskolor, skolor och fritidshem.

– Andelen Umeåstudenter i våra skolor ökar, plus att vi självklart tar emot praktikanter från andra högskolor också. Genom att erbjuda bra praktik och vara lyhörd för vad blivande lärare förväntar sig av sina framtida arbetsgivare blir vi också mer attraktiva, säger Siv och konstaterar att det är viktigt att vara en del av lärarutbildningen.

Under de två senaste läsåren har kommunen rekryterat fjorton lärare till grundskolan, två grundlärare i fritidshem och fyra förskollärare, samtliga med legitimation. De är nyutexaminerade lärare som valt Sollefteå som sin första arbetsgivare, lärare från andra kommuner som pendlar samt fem återvändare och två inflyttare till skolverksamheten i kommunen.

Sollefteå kommuns rekryteringsförmåner kan också ha med saken att göra, men har enligt Siv inte haft en så framträdande roll som hon hade förväntat sig.

– Många av de som har sökt tjänsterna har inte känt till dem eller inte trott att de har berörts av dem. Men självklart kan förmånerna ha varit pricken över i:et när personerna väl ska fatta beslut, säger hon och förklarar att det inte bara är lärare som har rekryterats utifrån.

– Förutom lärare så har vi rekryterat två skolsköterskor och en skolkurator till elevhälsan samt en skolbibliotekarie som har valt att flytta hit med hela sin familj. Det är vi otroligt glada för och det är ett tydligt tecken på att insatserna vi gör har effekt.