Petra ska locka stadsbor till landsbygden

Sedan ett per månader tillbaka jobbar Petra Henriksson på Solatum där hon arbetar med Bredbandsbullerbyar, ett projekt vars syfte är att locka storstadsmänniskor som drömmer om att förändra sin livsstil att flytta till Sollefteås landsbygd.

Bredbandsbullerbyar är ett begrepp som kortfattat handlar om att återskapa byn som sätt att bo och leva men anpassat till dagens uppkopplade samhälle. Själva projektet – som finansieras av EU-stöd i form av Leader-pengar – går konkret ut på två delar som utvecklingsledare Petra Henriksson berättar mer om:

– Dels inventerar jag gårdar som är eller eller snart kommer att bli till salu för att hitta platser som har potential att bli nya byar, dels försöker jag att komma i kontakt med personer som vill ställa om sina liv genom att exempelvis flytta till landsbygden och helt eller delvis jobba för att bli  självförsörjande när det gäller livsmedel. Det behöver inte vara i form av en traditionell kärnfamilj utan kan lika gärna vara andra grupperingar av människor, förklarar hon och fortsätter:

– Man pratar om den nya gröna vågen och det finns en strömning mot kontraurbanisering, alltså motsatsen till att allt mer av samhället flyttar in mot olika centrum. Det är de människorna vi vill nå och förenkla för så att de väljer att flytta till Sollefteå kommun.

Petra själv är arkitekt i grunden och gjorde ett Masterarbete som fokuserade på Västerbottens inland. I samband med det blev hon intresserad av omställning och landsbygdsfrågor och kom så småningom i kontakt med Sollefteå och Solatum.

– Det är ett unikt projekt och väldigt kul att ett kommunalt fastighetsbolag har valt att driva det. Jag ser fram emot att vara med och utveckla konceptet och tar gärna emot tips på gårdar ute i kommunen som kan bli tillgängliga!