Mediabank

Här kan du ladda ner platsloggan samt bilder som du kan använda för att marknadsföra platsen Sollefteå kommun.

Du hittar även en PPT-mall som du kan använda i samband med presentationer. De första sidorna handlar om Sollefteå, sedan kan du själv fylla de tomma sidorna med ditt eget innehåll.

Våra filmer hittar du på vår Youtube-kanal.

Du får gärna

Använda all material om syftet är att marknadsföra platsen Sollefteå kommun i syfte att rekrytera eller locka människor och företag till vår kommun. 

Detta får du inte göra

Du får inte använda platssymbolen eller materialet i sammanhang som är relaterade till droger, hets mot folkgrupp, mobbning, diskriminering eller annat som strider mot svensk lagstiftning.

Varumärkesplattform 

Här kan du ladda ner Varumärkesplattform för organisationen Sollefteå kommun samt platsen.