Kraftfull satsning på företagsklimatet

Sollefteå kommun gör den största satsningen på företagsklimatet på länge. Tillsammans med näringslivsorganisationerna har Sollefteå kommun utvecklat ett kraftfull satsning på företagsklimatet.

Som företagare och entreprenör är du oerhört viktig för vår kommuns utveckling och tillväxt. Företagen och näringslivet är med och skapar de resurser som möjliggör samhällsutveckling och välfärd.

I paketet ingår bland annat satsningar på näringslivsutveckling på landsbygden, ökade resurser för förbättrat företagsklimat, ökad tillgänglighet, förbättrad information, en väg in, en tydligare prioritering av företagen och mycket mer.

Här kan du ta del av punkterna i satsningen.

#DrivkraftSollefteå, Näringsliv