Försvarsberedningen nämner Sollefteå som etableringsort

 

Den 14/5 lämnade Försvarsberedningen över sin rapport till regeringen. Beredningens arbete ligger till grund för det försvarsbeslut som ska fattas 2020 och lägger grunden för Försvarsmaktens inriktning och utveckling 2021-2025. I rapporten nämner beredningen Sollefteå som en av orterna som är möjliga för en etablering av Försvarsmakten.

Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande kommenterar,

– Att Försvarsberedningen uppmärksammar Sollefteå kommun och vi pekas ut som en av de platser som är aktuella för en etablering visar att vårt hårda arbete gett resultat.

– Försvarsberedningens rapport är det första steget och mycket arbete återstår innan en återetablering av Försvarsmakten blir aktuell. Konkurrensen är hård men vi har utvecklat ett starkt och kostnadseffektivt erbjudande som har starkt stöd från medborgare och näringsliv.

– Vi kommer nu att noggrant analysera Försvarsberedningens slutrapport och planera vårt kommande arbete. Detta är ett maratonlopp och vi ska fortsätta att arbeta strategiskt och långsiktigt med siktet på återetablering av Försvarsmakten i Sollefteå kommun.