Etablera

I Sollefteå kommun hittar du den perfekta platsen för att etablera, starta- och bygga upp din verksamhet.

Vi erbjuder korta beslutsvägar, närhet, nätverken och engagemanget som behövs.

I Sollefteå kommun  finns över 1000 företag som verkar inom de flesta branscher. Störst är kraftindustrins olika delar från produktion till service och tjänster kopplade till branschen.

Sollefteå kommun tillhör, ur regionalpolitisk synpunkt, ett så kallat stödområde. Detta innebär att olika former av regionalpolitiska stöd kan beviljas företag som etablerar sig eller utökar sin verksamhet i kommunen.

Vår Tillväxtavdelning hjälper dig att hitta rätt.