Luftkvalitet och buller

Ventilationssystem på ett tak

Störningar från dålig luft och högt buller kan vara ett stort problem för många människor. På de här sidorna kan du få information om dessa ämnesområden och hur du gör för att komma tillrätta med eventuella problem.

Miljö- och byggenheten arbetar aktivt med frågor som rör luftkvalitet och buller. För att komma i kontakt med oss, hör gärna av dig via telefon eller e-post, alternativt att du gör ett besök i kommunhuset.