Författare: Majed Safaee

Är du redo för Zombieapokalypsen?

Även om zombieapokalypsen inte är på riktig så har den använts av såväl amerikanska som svenska myndigheter som exempel för att informera och väcka intresse om behovet av ökat krisberedskap.

Den amerikanska motsvarigheten till Smittskyddsinstitutet CDC har tagit fram konkreta råd om hur landets invånare ska göra för att överleva en zombieattack. Råden grundar sig i vad man bör tänka på vid en samhällskris.

dinsäkerhet.se hittar du konkreta tips om hur du kan förbättra din krisberedskap med bland annat tips och förslag om vad kan ha i en krislåda. https://www.dinsakerhet.se/…/forbered-di…/din-krisberedskap/

Vill du ha en rolig upplevelse ska du anmäla dig till Zombies don’t run – you have to! som äger rum den 5/10. Anmälan senast 1/10 på www.solleftea.se/zombie

Fortsatt satsning på lokala livsmedel


Sollefteå kommun fortsätter främja lokala matproducenters möjlighet att leverera till kommunens verksamheter. Inför en kommande upphandling bjuder kostverksamheten in till möte och mingel för lokala matproducenter för att gå igenom upplägget.

För fyra år sedan gjorde Sollefteå och Kramfors kommuner en satsning med ett nytt grepp för att göra det möjligt för lokala mindre producenter att konkurrera med större producenter. Satsningen har gett positiva resultat och bra exempel på att det går att hitta lösningar som fungerar för både kommunen och producenterna.

Nu när det befintliga ramavtalet är på väg att löpa ut är alltså planen att göra en repris, men med målet att få med ännu fler lokala producenter.

– Själva upphandlingen inleds inte förrän i november men redan den 3 oktober kommer vi att hålla ett inledande mingel på Orrenhuset klockan 19.00 som alla lokala livsmedelsproducenter är välkomna att vara med på, berättar Jonny Ohlsson som är kostchef på Sollefteå kommun.

– Där kommer vi att berätta mer om hur vi tänker kring upphandlingen, vi kommer att dela ut information och det blir även ett tillfälle att träffas och ställa frågor. Vi vill som sagt att förutsättningarna ska bli så bra som möjligt för alla som vill vara med.

Kommunen har som mål att jobba för hållbarhet inom måltidsverksamheten och att jobba med så bra råvaror som möjligt.

– Vi kommer även att följa upp minglet med fler träffar med olika teman, exempelvis kött, grönsaker eller bär. Det produceras otroligt bra livsmedel i vårt område och vår målsättning är att kunna servera ännu fler måltider med lokalproducerat innehåll i framtiden.

Text och bild: Fredrik Modin, Sollefteåbladet

Sollefteå klättrar 60 platser i årets ranking över företagsklimatet i Sverige. Enligt Svenskt Näringsliv har Sollefteå nu länets näst bästa företagsklimat. De senaste åren har Sollefteå kommun prioriterat arbetet med att stärka företagsklimatet.

– Hårt arbete för att förbättra företagsklimatet ger resultat, det är riktigt glädjande, säger Johan Andersson ordförande i kommunstyrelsen.

Det senaste året har Sollefteå kommun utvecklat ett kraftfullt paket för företagsklimatet. Bland annat har det politiskt i verksamhetsplanen fastställts att företagen ska ha mycket hög prioritet och att ärenden ska hanteras skyndsamt.

Kommunen har också utvecklat ”En väg in” för företagen där företagaren inte längre själv behöver vända sig till olika kommunala insatser. Utan att en grupp med expertis samlas kring det behov som företagaren har.

– Företagsklimatpaketet innehåller mängder av andra insatser också som satsning på stora etableringar, bokning av kommunalrådet till företagsbesök, serviceutbildning för handläggare, fler e-tjänster och deltagande i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för att förbättra företagsklimatet, säger Johan Andersson.

Tillsammans med näringslivet startade Sollefteå kommun också samarbetet #DrivkraftSollefteå med syfte att gemensamt stärka företagsklimatet och tillväxten i kommunen.

– Det är jätteviktigt att arbetet för att förbättra företagsklimatet fortsätter, i höst pågår bland annat arbetet med att reformera Näringslivsrådet och #DrivkraftSollefteå har precis genomförts i Ramsele.

– Med ett bättre företagsklimat och mer nyföretagare driver vi på en positiv utveckling i kommunen. Bättre företagsklimat och bättre välfärd hör ihop, det tankesättet måste genomsyra hela den kommunala verksamheten, avslutar Johan Andersson.

Hela företagsklimatpaketet kan du hitta här.

I enkäten får kommunen bäst betyg när det kommer till tillämpning av lagar och regler och kommunpolitikernas attityder till företagande.

Skolverket har beslutat att godkänna riksrekryterande idrottsutbildning inom skid- och skidskytte vid Sollefteå gymnasium. Beslutet gäller fram till läsåret 2024/2025.

Med jämna mellanrum utvärderar Riksidrottsförbundet samtliga utbildningar och rekommenderar sedan Skolverket om vilka utbildningar som ska finnas de kommande tre åren. I sin utvärdering skriver Riksidrottsförbundet att verksamheten i Sollefteå är ”absolut helt avgörande” för Skidförbundets elitidrottsutveckling.  

En glad nyhet för båda utbildningarna som i år firar 40 år i Sollefteå.

Snart dags för Lastbilsträffen i Ramsele

Den 13 – 14 september är det åter dags att inviga den allt populärare lastbilsträffen i Ramsele. Under två dagar fylls hembygdsgården och området runt omkring av mäktiga lastbilar och aktiviteter för hela familjen!

Över 300 fordon och ett flertal branschutställare förväntas delta. Besökare från tidigare träffar intygar att det är en upplevelse att spana in dessa stora fordon.
Lastbilsträffen bjuder även på underhållning, matservering och diverse aktiviteter för stora som små.

Mer information kommer, besök www.lastbilstraffen.se för uppdateringar!

Zombier besöker Sollefteå

Den 5 oktober arrangeras Zombies don’t run – you have to. Arrangemanget syftar till att uppmuntra fler att röra på sig på ett roligt sätt men också att uppleva våra stadsnära naturområden. Anmäl dig på www.solleftea.se/zombie

Inför arrangemanget arrangerar Sollefteå kommun också ett antal föreläsningar och övningar på temat friskvård och beredskap.

28/9 Så överlever du i skogen under en Zombieapokalyps

När Zombieapokalypsen inträffar vill du vara så långt borta från civilisationen och tätbefolkade områden som möjligt. Därför är det naturligt att många väljer att gömma sig i skogen.

Men har du tillräckliga kunskaper för att klara dig i skogen under längre perioder. Vet du om vilka grundläggande kunskaper du behöver för att hålla dig varm, skaffa dig föda och skydd?

För att öka dina chanser till överlevnad och skapa större förståelse för naturen och skogen arrangerar Sollefteå kommun en överlevnadskurs den 28/5.

Kursen är på en halvdag och leds av överlevnadsexperten Hans Pahlin. Max antal platser 15 och anmälan sker till majed.safaee@solleftea.se. Kostnad 99 kr och anmälan är bindande.

Så förbereder du dig på Zombieapokalypsen – tips om mat och hälsa

Vid en Zombieapokalyps är en god grundkondition oerhört viktigt. Zombies jobbar i lag men är långsamma och ska du komma undan en Zombie så måste du springa ifrån den. Därför arrangerar Sollefteå kommun en föreläsning på temat nyttig kost och hälsa.

Experter från Österåsens Hälsohem ger tips och råd om hur du kan börja förbereda dig genom att påbörja en nyttigare livsstil.

Onsdag 2/10

Kl.19.00

Plats: Övervåningen på Old Oak

Så överlever du Zombiapokalypsen!

Zombieapokalypsen närmar sig. Du kommer att vara isolerad och utan el, värme, affärer, vatten och avlopp och närmaste hjälp är en vecka bort. Hur klarar du dig?

För att klara en Zombieapokalyps eller större samhällskris så måste du förberedda dig. Nils-Olov Nilsson, beredskapssamordnare kommer att berätta om vad du kan göra och vad du bör ha hemma för att vara så förberedd som möjligt.

Onsdag 25/9

Kl. 18.00

Plats: Övervåningen på Old Oak

Det blir Amapola Flyg AB som kommer att trafikera linjen Hemavan–Höga Kusten Airport – Stockholm/Arlanda, med start den 26 oktober i år. Trafikverket har nu tilldelat flygbolaget trafiken för perioden oktober 2019 – oktober 2023.

– Goda kommunikationer är en viktig förutsättning för att vårt näringsliv ska kunna växa och utvecklas. Att flygtrafiken nu säkras i fyra år framåt gör det möjligt för oss att tillsammans fokusera på driva på utveckling av andra delar infrastrukturen i vår region, säger Johan Andersson (C), kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå kommun.

Trafiken kommer att bli minst lika omfattande som i dag, med två dagliga turer på vardagar och en tur på söndagar till och från Stockholm. I avtalet med Trafikverket om allmän trafikplikt förbinder sig Amapola Flyg att uppfylla kvalitets- och kvantitetskrav för exempelvis utbud, kontinuitet, flygplanstyp och biljettpriser på den aktuella flyglinjen.

– Det är mycket glädjande att avtalet är på plats och trafiken säkrad. Höga Kusten Airport är en viktig del i vår infrastruktur, för Kramfors och Sollefteå kommuners näringsliv och det destinationsarbete som vi tillsammans arbetar för, säger Jan Sahlén (S), kommunstyrelsens ordförande i Kramfors.

Sollefteås väg mot årets friluftskommun!

 

Sollefteå kommun klättrar i Naturvårdsverkets årliga ranking över årets friluftskommuner. Sollefteå kommun klättrar 12 platser till 36 plats och är bara 4 poäng efter Olofström som vann priset som årets friluftskommun.

Naturvårdsverket rankar också Sollefteå bland de kommuner som förbättrat sig mest de senaste åren. Undersökningen som rankingen baseras på ställer frågor om planering, information och samarbete samt aktiviteter för friluftsliv.

Hör kommunchefen Anna-Sofia Kulluvaara berätta om Sollefteå kommuns väg och ambitioner att bli årets friluftskommun.

Sollefteåruset

Resultat Sollefteåruset!

Nedan följer tider för alla som beställt tidtagning under Sollefteåruset 4/6 2019.

Lars Svensson 22.20
Christian Tjernman 22.29
Madelene Svensson 22.33
Eva-Karin Andersson 24.21
Fredrik Modin 24.57
Jennie Engström 25.50
Erik Nordenmark 25.56
Anna Stattin 26.32
Emelie Kåren 26.57
Sofia Klint 27.37
Magnus Nordenmark 27.53
Merhewt Tewelde 28.52
Malin Thornberg 29.29
Etna Jonasson 29.35
Tobbe Hägesten 29.42
Mikael Löfgren 29.55
Tomas Wikström 30.40
Elin Aarseth 33.57
Viktor Dahlen 35.00
Mio Dahlen 36.20
Frida Wikner 38.39