#HandlingskraftSollefteå: Tillsammans utvecklar vi centrum

Centrum i en stad fyller en viktig funktion inte bara för handeln utan för platsens attraktivitet. Centrum är skyltfönstret och bland det första som en besökare möter på plats. En levande citymiljö förstärker därav bilden av en attraktiv och dynamisk plats.

De senaste åren har stadskärnor runt om i Sverige förändrats. E-handelns framväxt, externhandelns tillväxt och den globala pandemin har snabbat på förändringen.

Hur Sollefteå centrum ska utvecklas är en fråga som engagerar många. För att kanalisera engagemanget har Sollefteå kommun och Handel Sollefteå kommit överens att tillsammans med andra (t ex fastighetsägare) att utarbeta en långsiktig plan för ett attraktivt centrum 2030. Tanken med arbetet är inte bara att utveckla en vision utan också att löpande göra förbättringar enligt en långsiktig och fastställd plan.

Du kommer att kunna följa arbetet på denna sida.

Samarbete med fastighetsägarna Öppnas i nytt fönster.

I ett unikt samarbete med Handel Sollefteå, Fastighetsägarna jobbar Sollefteå kommun i en process för att utveckla Sollefteå centrum.

Handla lokalt

Vi har samlat några av skälen för att just du bör handla lokalt.

Handla säkert

Den rådande pandemin och medföljande restriktioner har påverkat många företag. Men det finns sätt att handla lokalt och säkert.

Centrumutveckling 2030

Här kan du läsa lite mer om processen och vägen framåt för Centrumutveckling 2030.

Skate-/pumptrackbana

Här kan du läsa om arbetet med att bygga en skateboard/pumptrackbana i centrala Sollefteå.

Flaggspel

Centrumutveckling består av små och stora åtgärder. Här kan du läsa om ett liten åtgärd, uppförandet av flaggspel i centrum.

Attraktiva centrum i hela kommunen

En stor satsning på attraktiva centrum i hela kommunen. Läs mer här.